maandag 29 april 2013

Tobias Reijngoud 2

Volgers & vormers : spraakmakende opinieleiders over de toekomst van het onderwijs
Lias 2013, 191 pagina's - € 18,95

Lenen als E-book via bibliotheek.nl

Website Tobias Reijngoud (1970)

Korte beschrijving
Onderwijs heeft volgens de schrijver twee overstijgende doelen; aan de ene kant richt het onderwijs zich op het disciplineren voor de samenleving en aan de andere kant op het liberaliseren van het individu. Het maakt leerlingen tot volgers en vormers. Na een overzicht van belangrijke ontwikkelingen in het onderwijs van de laatste jaren wordt middels interviews met bekende opinieleiders ingegaan op vragen die met deze overstijgende doelen te maken hebben. Wat is de toekomst van het onderwijs, hoe moet de school er over tien, twintig jaar uitzien, en welke ontwikkelingen zien wij in de samenleving en hoe moet het onderwijs daarop inspelen? Thema's die daarbij aan de orde komen zijn de leraar en de lerarenopleiding, de uniformering en standaardisering van het onderwijs, de school als opvoeder en het onderwijs aan jongens en meisjes. Ook wordt verslag gedaan van enkele praktijksituaties. Een interessant boek met meningen over het onderwijs van nu en voor de toekomst. Voor alle betrokkenen en geïnteresseerden in het onderwijs.

Fragment uit de Proloog - We leven in de pubertijd
'Het onderwijs staat in het teken van het nut, of beter gezegd, in het teken van het salaris, het grootst mogelijke geldelijke gewin. Vanuit deze optiek studeert een mens om "op de hoogte" en "bij de tijd" te blijven, om alle mogelijke manieren te leren kennen waarop het gemakkelijkst geld verdiend wordt [...]. Ieder mens wordt  zodanig opgeleid  dat hij zijn maximale kennisniveau bereikt en daaraan vervolgens een maximum aan geld en geluk ontleent.'
Aldus Friedrich Nietzsche in een lezing bijna anderhalve eeuw geleden. Hij had die lezing ook vandaag kunnen houden. Tijdens zijn voordracht op 16 januari 1872 ging de filosoof in op de staat en de toekomst van het onderwijs in Duitsland. Sindsdien is de wereld flink veranderd, maar de analyse die Nietzsche van het onderwijs geeft staat nog steeds als een huis. Sterker: zijn opmerkingen zijn de afgelopen decennia alleen maar actueler geworden. Want ons onderwijs is in de greep van de economisering. 'De afgelopen jaren en decennia wordt in toenemende mate vanuit economisch en efficiencybelang naar het basis- en voortgezet onderwijs gekeken,' zegt pedagoog Micha de Winter in dit boek. 'In dat denken staat de term "opbrengstgericht onderwijs" centraal. Daarbij wordt "opbrengst" smal en eng gedefinieerd, namelijk zuiver vanuit economisch perspectief: onderwijs moet kinderen voorbereiden op de kenniseconomie. (pagina 7)

Artikel: Vormers - Want juist in een complexe en geglobaliseerde wereld als de onze hebben we mensen nodig die in staat zijn om verbanden te leggen. (mei 2013)

Terug naar Overzicht alle titels


Geen opmerkingen:

Een reactie posten

De redactie behoudt zich het recht voor reacties te verwijderen