dinsdag 28 april 2015

Moisés Naím

Het einde van macht : hoe macht verschuift van directe kamers naar start-ups, van paleizen naar pleinen en van West naar Oost
Carrera 2015, 399 pagina's - € 22,50

Lenen als E-book via bibliotheek.nl

Oorspronkelijke titel: The end of power : from boardrooms to battlefields and churches to states, why being in charge isn't what it used to be (2013)

Wikipedia: Moisés Naïm (1952) en zijn website

Korte beschrijving
De auteur, ooit minister in Venezuela en nu gelauwerd denker en spreker, beschrijft de wijze waarop macht zich voordoet in politiek, organisaties en de samenleving en de veranderingen die zich daarin voltrekken. Hij beschrijft hoe formele macht (op basis van posities, hiërarchie en kapitaal) verschuift naar arrangementen van informele macht. Hij constateert vooral een verval van de macht. Met het afbreken van machtsstructuren worden politiek en maatschappij steeds minder voorspelbaar. Macht als een middel ziet hij een steeds botter instrument worden. De auteur is zowel wetenschapper, schrijver als politicus. Dat maakt het boek aantrekkelijk, want theoretische noties, praktijkvoorbeelden en zijn mening komen veelvuldig en in samenhang naar voren. Hij springt van het ene naar het andere land om zijn betoog te illustreren, vergelijkt religies met elkaar en schetst ook toekomstperspectieven. Het resultaat is een levendige beschrijving van de globale machtsverhoudingen ondersteund door veel bronnenmateriaal.

Korte beschrijving (op website uitgever)
Het eerste boek in de leesclub A Year of Books van Facebookoprichter Mark Zuckerberg

We merken allemaal dat de macht aan het verschuiven is. Van west naar oost, van paleizen naar pleinen, van grote kantoren naar start-ups, van mannen naar vrouwen. De macht is niet alleen aan het verschuiven maar is ook in verval. Zij die aan de macht zijn, zijn beperkter in wat ze kunnen doen en lopen meer risico’s om grote verliezen te lijden dan ooit tevoren. Op een revolutionaire manier beschrijft Moisés Naím hoe economische, demografische en technologische trends ervoor zorgen dat machtsstructuren de komende jaren wereldwijd zullen afbrokkelen.

Een artikel over de 'boekclub' van Mark Zuckerberg: Een nieuwe boekenclub (januari 2015)

Fragment uit 1. Het verval van macht
Dit boek gaat over macht.
  Iets specifieker gaat het over hoe macht het vermogen anderen iets te laten doen of hen te laten ophouden iets te doen momenteel een historische verandering ondergaat die de hele wereld transformeert.
  Macht is zich aan het verspreiden, waardoor de grote gevestigde grote spelers zich uitgedaagd zien door nieuwe, kleinere spelers. Mensen met macht zien zich in toenemende mate beperkt in de manieren waarop ze die macht kunnen uitoefenen.
  Ik denk dat we de reikwijdte, de aard en de gevolgen van deze transformatie vaak verkeerd begrijpen of zelfs over het hoofd zien. Het is verleidelijk om ons uitsluitend te richten op de impact van internet en andere nieuwe technologieën, op de overdracht van macht van de ene speler naar de ander, of op de vraag of de 'harde' macht van legers vervangen wordt door de 'zachte' macht van cultuur. Maar die perspectieven geven slechts een gedeeltelijk beeld en kunnen zelf soms begrip veranderen waarop macht wordt verkregen, gebruikt, behouden en verloren.
  We weten dat macht zich verplaatst van spierballen naar hersencellen, van het noorden naar het zuiden, van oude bedrijfsgiganten naar wendbare start-ups, van logge dictators naar mensen op dorpspleinen en in cyberspace. Maar we gaan niet ver genoeg als we signaleren dat macht zich verplaatst van het ene continent naar het andere of dat hij over grote groepen nieuwe spelers wordt verdeeld. Macht is onderhevig aan een veel fundamentelere verandering, die nog niet voldoende wordt onderkend of begrepen. Terwijl rivaliserende naties, bedrijven, politieke partijen, sociale bewegingen en instellingen of individuele leiders elkaar nog altijd de macht betwisten zoals ze dat al eeuwen doen, ontglipte hen doodleuk het object dat ze allemaal zo graag willen behouden: de macht zelf.
  Macht is in verval.
  Eenvoudig gezegd: je bereikt met macht veel minder dan vroeger. In de eenentwintigste eeuw is macht gemakkelijker te verkrijgen, moeilijker te gebruiken en gemakkelijker te verspelen. (pagina 13-14)

Terug naar Overzicht alle titels

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

De redactie behoudt zich het recht voor reacties te verwijderen