donderdag 8 oktober 2015

Brian Robertson

Holacracy : de nieuwe manier van werken in een snel veranderende wereld
Business Contact 2015, 230 pagina's - € 24,99 

Lenen als E-book via bibliotheek.nl

Oorspronkelijke titel: Holocracy : the new management system for a rapidly changing world (2015)

Wikipedia: Holacratie en Holacracy  en Twitter Brian Robertson 

Korte beschrijving
Snel kunnen inspelen op veranderingen – daartoe zouden veel organisaties graag in staat zijn, maar de werkelijkheid laat zien dat slechts weinigen daarin slagen. De Amerikaanse auteur van dit boek gelooft in de maakbaarheid van organisaties en ontwikkelde een methode die een organisatie wendbaarder en slagvaardiger maakt: holycracy. Kern van deze methode is dat de verantwoordelijkheid en beslissingsbevoegdheid dáár komt te liggen waar ze horen: op de werkvloer. De macht en beslisbevoegdhied worden weggehaald uit de managementhiërarchie en komen te liggen bij de rollen die in de organisatie vervuld worden via samenwerking in gelijkwaardige cirkels. Deze nieuwe manier van werken en organiseren wordt in dit boek praktijk- en toepassingsgericht uiteengezet: hoe breng je je organisatie in voortdurende ontwikkeling, wat betekent dat voor je organisatiestructuur en hoe geef je het in de praktijk vorm en inhoud? Ook al zie je er voor toepassing in jouw organisatie geen brood in, kennis nemen van dit nieuwe managementparadigma via dit boek is aan te bevelen.

Fragment uit 2. Loslaten van autoriteit
In holacracy is het distribueren van autoriteit meer dan een kwestie van de macht bij de leiders weghalen en toekennen aan een ander of een groep anderen. In plaats daarvan wordt macht niet meer toevertrouwd aan iemand die aan de top staat, maar aan een proces dat gedetailleerd is vastgelegd in een geschreven grondwet. De grondwet van holacracy is een generiek document dat kan worden toegepast op elke organisatie die gebruik wil maken van de methode. Als de grondwet formeel is geratificeerd, bepaalt deze de gang van zaken in de organisatie. De erin vastgelegde regels en processen zijn soeverein en staan zelfs boven degene die de grondwet heeft aangenomen. Zoals een op de nationale grondwet gebaseerd parlement wetten kan uitvaardigen die zelfs een president niet kan negeren, bepaalt de grondwet van holacract dat de macht binnen de organisatie niet bij een autoritaire baas berust, maar bij een wetgevend proces.
  Je kunt de grondwet online lezen, maar je hoeft de tekst niet te lezen om holacracy te leren. Je leert een ingewikkeld spel niet optimaal door de spelregels te lezen. Het werkt beter om de basisregels te leren, te gaan spelen en de spelregels alleen te raadplegen als je die nodig hebt. Het is echter wel cruciaal dat je weet dat die regels bestaan en met de andere speler overeenkomt dat jullie ze gehoorzamen; het is geen spel meer als een van de spelers het recht heeft de regels aan te passen. Als ik met een organisatie naar de implementatie van holacracy toewerk, is de eerste stap dat de CEO de grondwet van holacracy formeel aanvaardt en zijn of haar macht aan het systeem van regels overdraagt. Door heldhaftig afstand te doen van zijn of haar gezag effent de leider het pad voor een authentieke machtsverdeling die elk niveau van de organisatie bereikt. (pagina 31-32)

Youtube - Holacracy: A Radical New Approach to Management | Brian Robertson | TEDxGrandRapidsTerug naar Overzicht alle titels

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

De redactie behoudt zich het recht voor reacties te verwijderen