maandag 15 februari 2016

Anne-Marie Rakhorst

Geld stuurt de wereld : jij bepaalt de koers
Scriptum 2015, 214 pagina's -  - € 22,50 

Wikipedia: Anne-Marie Rakhorst (1967)

Korte beschrijving
Het thema van het boek is: hoe kunnen we ons geld beter voor onze duurzame doelen laten werken? Met 'we' bedoelt Anne-Marie Rakhorst de particuliere belegger of spaarder, de ondernemer en de specialist in een bedrijf of instelling die beslissingen moet nemen over geldzaken. Maar, vraagt ze zich daarbij af, waarom we ondanks onze rijkdom dat niet doen. Hoe dat te verwerkelijken? En dus ging ze op zoek in zeven hoofdstukken naar antwoorden op een aantal vragen die ze stelde aan een aantal mensen die door hun positie direct met een keuze voor duurzaam beleggen te maken hebben. Daarnaast werkte een aantal financiële experts mee aan dit boek. Waar het echter nu nog aan ontbreekt, is een grand design: een politiek en economisch plan met wat er nog meer voor nodig is om dé internationale draaischijf te worden in deze financiële nichemarkt. En daarom formuleert ze een aantal voorwaarden waaraan moet worden voldaan, zoals het ontwikkelen van een Code voor Duurzaam Ondernemerschap. Een lijst met financiële en duurzame begrippen is opgenomen.

Korte beschrijving
 Op 26 november 2015 werd het eerste exemplaar van Geld stuurt de wereld uitgereikt aan Mariëtte Hamer (voorzitter SER). Het nieuwste boek van Anne-Marie is een ontdekkingstocht in de wereld van duurzaam beleggen. Met als centrale vraag: hoe kunnen we via ons geld een positieve impact op de wereld en economie hebben? In het boek komen tal van (financiële) experts aan het woord en worden voorbeelden gegeven van bedrijven als ASN Bank, toezichthouder DNB, beleggers als BlackRock, fondsen als Triodos-MeesPierson en methoden als Sustainalytics. Het maakt feitelijk hoeveel impact ons geld, van pensioenbelegging tot spaargeld, kan hebben. Geld stuurt de wereld, wordt weleens gezegd. Laten we ons geld dan inzetten om de wereld de goede kant uit te sturen.

Wat vind je belangrijker? De zekerheid dat je toekomstgeld veilig belegd is of dat je toekomst veilig is doordat jouw geld bijdraagt aan een betere wereld? Maar weinigen twijfelen aan het antwoord. Want wat is je spaargeld of pensioen waard als de aarde straks onleefbaar is en niemand zeker weet of er nog wel perspectief is voor de generaties na ons?

Het mooie is dat wij met ons geld veel meer invloed kunnen uitoefenen dan vaak gedacht wordt. Direct en indirect zijn we namelijk allemaal grootaandeelhouders; onze pensioenfondsen en verzekeraars beheren namens ons 1300 miljard en bij banken en vermogensbeheerders hebben we nog eens 700 miljard uitstaan. We hebben dus heel veel geld dat we kunnen inzetten om de toekomst beter te maken.

Maar dan moeten we ons bewust zijn van onze macht en onze stem laten horen. Als burger, als consument, als klant van een bank, als investeerder, als vermogensbeheerder of als belegger. Dit boek laat zien hoe binnen de financiële wereld gedacht wordt over duurzaam beleggen en welke stappen daarin worden gezet. Het legt uit hoe je zelf een actieve belegger kunt worden. En hoe je een duurzame portefeuille winstgevend maakt en houdt.

Fragment uit 'Waardecreatie telt!', De verantwoorde bankier: Peter Blom, Triodos Bank
Peter Blom roept de politiek op om het voortouw te nemen bij de veranderingen die nodig zijn. Maar hoopvol is hij niet, geeft hij toe tijdens een persoonlijk gesprek in het Triodos-kantoor in Zeist.
'De maatschappij, politiek en economie lijden aan kortademigheid. De echte oorzaak van de crisis is dat we niet meer achter de kwartaalhorizon kijken. We zitten middenin een veranderingsproces dat letterlijk alles om ons heen een ander aanzien en een andere waarde geeft, maar er bestaat geen samenhangend idee over hoe we als economie en samenleving de stap moeten maken om die transitie vorm te geven.'

'Om uit de impasse te komen moeten we afspraken maken over hoe milieuvriendelijk en maatschappelijk verantwoord we over ongeveer tien jaar willen zijn en wat ons dat per saldo mag kosten. Zo'n Energieakkoord is een goede aanzet, maar het moet nog veel breder en concreter.
 'Voor de financiële sector betekent het dat we meer ruimte moeten krijgen om geld beschikbaar te stellen voor deze doelen. Nu zitten we nog met de beperking dat we spaargeld niet voor langetermijnfinancieringen kunnen gebruiken. Daar zouden we kritisch naar moeten kijken. We sparen jaar in jaar uit steeds meer en bouwen daarmee een "ijzeren voorraad" op die voor dit soort financieringen kan worden ingezet. Uiteraard zonder dat de verplichting jegens de spaarder tot het onmiddellijk ter beschikking staan van zijn tegoed in gevaar komt.' (pagina 124-126)

Terug naar Overzicht alle titels

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

De redactie behoudt zich het recht voor reacties te verwijderen