maandag 15 februari 2016

Donald Kalff

Modern kapitalisme : alternatieve grondslagen voor grote ondernemingen
Business Contact 2009, 208 pagina's - - € 27,50 

Donald Kalff (19?)

Korte beschrijving
Auteur Donald Kalff pleit voor een nieuwe vorm van ondernemen. Hij stelt dat de huidige manier ernstig tekortschiet. Eerst dient er kritisch te worden gekeken naar de wijze waarop nu besluitvorming plaatsvindt. Zo moeten investeringsbeslissingen worden bijgesteld, in teams (bestuur en management) moet beter worden geïnvesteerd, er moet ruimte komen voor innovatie, risico's moeten beter worden gespreid. Ook mankeert het aan leiders die zich bewezen hebben. Kalff heeft hier een belangrijk boek geschreven; de consequenties brengen risico's met zich mee, geeft hij toe. Er zal dan ook veel tijd nodig zijn om tot een (cultuur)omslag te komen. Daarbij zullen zijn adviezen eerst de besturen van grotere ondernemingen moeten aanspreken. Aannemende dat dat ook gebeurt, mag van een praktisch werk worden gesproken. Wie de adviezen volgt, zal daar zeker profijt van hebben, weliswaar op voorwaarde dat (toekomstige) besturen beschikken over zelfkritiek en vernieuwingsdrang. Een interessant werk, in eerste instantie gericht op besturen van grotere ondernemingen.

Fragment uit 1. Het falen van grote ondernemingen
Het is de hoogste tijd om de structuur van, en de besluitvorming door, grote ondernemingen aan te passen aan recente en toekomstige ontwikkelingen.
  In algemene zin moeten grote ondernemingen worden aangesproken op hun tekortschietend ondernemerschap. De grote verschillen tussen de wereld van het management en de echte wereld moeten worden teruggebracht. In dit boek staat de opvatting centraal dat de onderneming haar onmisbare economische functies het best kan vervullen als we haar beschouwen als een werkgemeenschap en niet als de behartiger van aandeelhoudersbelangen of in het algemeen als een belangengemeenschap.
  Daartoe moeten in eerste instantie het falen van hun interne organisatie en de kwaliteit van de besluitvorming aan de kaak worden gesteld. Vervolgens moet een intern consistent praktisch en concurrerend alternatief worden geboden. Pas als aan deze structurele voorwaarden voor goed ondernemerschap is voldaan, kan per onderneming op tientallen terreinen verder vooruitgang worden geboekt.
  De keuze voor deze benadering is voor bestuurders en managers te radicaal en daardoor voor adviseurs commercieel te riskant. Het zou dus aan de toezichthouders en personeelsvertegenwoordigers zijn radicale stappen af te dwingen, maar de invloed van aandeelhouders en andere belanghebbende partijen is te groot en het vermijden van risico's diep verankerd. Tegelijkertijd staat vast dat opportunisme en de bereidheid succesvolle formules te kopiëren zeer wijdverbreid is.
  In de loop van dit boek zal blijken dat een belangrijke categorie ondernemingen de weg kan wijzen. Het gaat om grote ondernemingen met eigenaar-directeuren die door het ontbreken van geschikte opvolgers of andere omstandigheden gedwongen zijn de structuur van de onderneming te veranderen. Velen onder hen hebben hun bedenkingen bij de beschikbare alternatieven - een beursgang, verkoop van hun bedrijf aan een grote onderneming of een participatiemaatschappij - maar moeten de in hun ogen minst slechte optie kiezen. Het zal blijken dat het ondernemingsmodel dat in dit boek wordt gepresenteerd voor eigenaar-directeuren die zich willen terugtrekken zeer aantrekkelijke kanten heeft.
  In dit brede verband van slecht functionerende grote ondernemingen is dit van belang. In ondernemingsland, en niet alleen daar,, viert opportunisme hoogtij. Als een beperkt aantal eigenaar-directeuren besluit de in dit boek voorgestelde transitie door te voeren en de resultaten als gevolg daarvan verbeteren, zou een grotere groep verrassend snel kunnen volgen. (pagina 30)

Terug naar Overzicht alle titels


Geen opmerkingen:

Een reactie posten

De redactie behoudt zich het recht voor reacties te verwijderen