dinsdag 29 januari 2019

Jim Stolze

Algoritmisering, wen er maar aan! : leven, werken en geld verdienen met kunstmatige intelligentie
Boom 2018, 175 pagina's -  € 24,99

Wikipedia: Jim Stolze (1973)

Korte beschrijving
Dit boek maakt voor de lezer inzichtelijk wat kunstmatige intelligentie op dit moment kan betekenen. Door digitalisering ontstaan goed gevulde databases, waarvoor algoritmes kunnen worden ontwikkeld die nieuwe informatie kunnen vinden of processen kunnen automatiseren. Aan de hand van aansprekende voorbeelden wordt duidelijk gemaakt wat er zoal mogelijk is en wat voor kansen en bedreigingen algoritmes met zich meebrengen. Aan de hand van praktijkvoorbeelden wordt uitgelegd wat een algoritme is, hoe een computer leert, hoe neurale netwerken werken, hoe spraakherkenning wordt toegepast en welke intensieve arbeidsprocessen geautomatiseerd kunnen worden. Ook de gevolgen krijgen aandacht: veroorzaakt het onrust, wat zijn de gevolgen voor de arbeidsmarkt, wat betekent het voor ethiek en privacy? Door de vele voorbeelden uit de dagelijkse praktijk is deze paperback prettig leesbaar – ook voor computerleken. Aanrader!

Fragment uit 10. Robotangst
Kan een robot zelf denken?
Toch moet ik zeggen: robots die zelfbewustzijn ontwikkelen vind je alleen in Hollywood. We moeten het tempo van de ontwikkeling niet overschatten, zelfs met de Wet van Moore in het achterhoofd. Het was eind jaren tachtig dat Deep Blue schaakgrootmeester Garry Kasparov van het bord veegde. Daarna duurde het bijna twintig jaar om een dergelijk systeem een ander bordspel (go) te leren spelen. Dat er dan nog eens twintig jaar automatisch iets zo complex als zelfbewustzijn zal ontstaan, is echt sciencefiction, met de nadruk op fiction. We snappen ons eigen bewustzijn niet eens, laat staan dat we het dan met gebrekkige wiskundige functies kunnen simuleren.
  Machine learning is het scannen van patronen en daarin door middel van foutenminimalisatie een volgende stap voorspellen. Het is een proces dat we kunnen uitschrijven en dat zich aanwijsbaar bevindt in een stelsel van miljarden aan-uitschakelaars (bits).
  Menselijk gedrag is misschien wel uit te schrijven, maar menselijk bewustzijn heeft weinig met kansberekening te maken. We worden gedreven door instincten. Complexe chemische processen als hormonen hebben grote invloed op onze gemoedstoestand. We hebben meer dan een triljoen microben in onze maag, die voor een groot deel (onbewust) onze beslissingen bepalen. Er is letterlijk zoiets als gut instinct, iets op buikgevoel doen. Er zijn nog heel veel verdubbelingen nodig voordat we zoiets hebben gedigitaliseerd.
  Waar komt toch dat hardnekkige geloof vandaan? Waarom willen we elkaar ervan overtuigen dat robots een eigen wil gaan ontwikkelen? Voor een antwoord op die vraag haal ik twee grote denkers van stal. In de basis gaan ze uit van dezelfde premisse (exponentiële groei), maar in de uitwerking liggen hun visies ver uit elkaar. (pagina 152)

Lees ook: De singulariteit is nabij : het moment waarop de mensheid de grenzen van de biologie overstijgt (uit 2011) en Het bouwen van een brein : het geheim van het menselijk denken ontrafeld (uit 2013) van Raymond Kurzweil en Superintelligentie van Nick Bostrom (uit 2015)

Artikel: AI is te belangrijk om over te laten aan grote techbedrijven en overheden.  (juli 2019)

Terug naar Overzicht alle titels


Geen opmerkingen:

Een reactie posten

De redactie behoudt zich het recht voor reacties te verwijderen