donderdag 20 februari 2020

Thomas Piketty 2

Kapitaal en ideologie
De Geus 2020, 1134 pagina's - -  € 49,99

Oorspronkelijke titel: Capital et idéologie (2019)

Wikipedia: Thomas Piketty (1971)

Korte beschrijving
Ongetwijfeld bereikt Piketty met deze opvolger van 'Kapitaal in de 21ste eeuw' (2013)* wederom een groot publiek. Hij betoogt dat ongelijkheid voortkomt uit keuzes en opvattingen en laat de lezer ter onderbouwing van zijn stelling kennis maken met gegevens over ongelijkheid en ideologie uit vele eeuwen geschiedenis, uiteenlopend van de standenmaatschappijen, slavenstaten en koloniale staten tot de moderne hyperkapitalistische samenlevingen. Piketty constateert een langetermijntrend naar gelijkheid. Tegelijkertijd schetst hij een somber beeld van de huidige stand van zaken. Eind jaren tachtig trad namelijk een kentering op in de naoorlogse ontwikkeling van snel afnemende ongelijkheid. Het politieke debat van de laatste decennia gaat ook niet meer zozeer over economie en ongelijkheid als wel over cultuur en identiteit: 'borders’. Met bronverwijzingen, talrijke figuren en tabellen en in de conclusie, die soms leest als een politiek pamflet, een oproep tot participatief socialisme..

Tekst op website uitgever
Het denken over markt, winst en kapitaal is gebaseerd op historische concepten die afhangen van keuzes en opvattingen, niet van wetmatigheden. In zijn nieuwe meesterwerk onderzoekt Piketty de ideeën die eeuwenlang aan de basis lagen van ongelijkheid en het leven van de mensheid hebben bepaald: ideologische stromingen die hebben geleid tot slavernij, kolonialisme, communisme en hyperkapitalisme.

Hoe we kunnen breken met het fatalisme, de voedingsbodem voor de huidige buitensporige identiteitspolitiek? Volgens Piketty is er een alternatief: het participatief socialisme, een ideologie van gelijkheid, maatschappelijk eigendom, onderwijs en het delen van kennis en macht.

Fragment uit Conclusie
Met dit boek wilde ik tegelijk economische, sociale, intellectuele en politieke geschiedenis schrijven van de inegalitaire maatschappijen, oftewel van de manieren waarop systemen de sociale ongelijkheid rechtvaardigden en structureerden. Deze geschiedenis begon bij de vroegmoderne driestandensamenlevingen en slavenstaten en liep tot aan de hedendaagse postkoloniale en hyperkapitalistische samenlevingen. Het spreekt vanzelf dat zo'n project per definitie onvoltooid blijft: zo'n enorm onderwerp valt onmogelijk in één boek te vatten. Dat betekent ook dat alle conclusies provisorische n tijdelijk zijn. Die conclusies zijn getrokken op basis van onderzoek dat in de komende jaren zou moeten worden aangevuld en uitgebreid. Mijn hoop is vooral dat dit boek de lezer heeft geholpen zijn eigen ideeën en denkbeelden over sociale gelijkheid en ongelijkheid te scherpen en dat het zal aanzetten tot nadere reflectie over deze vraagstukken. (pagina 1107)

Lees ook: Kapitaal in de eenentwintigste eeuw (2014)

Terug naar Overzicht alle titels

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

De redactie behoudt zich het recht voor reacties te verwijderen