zaterdag 30 maart 2013

Jules Evans

Filosofie voor het leven : en andere gevaarlijke situaties

Ten Have 2012, 309 pagina's - € 19,95

Lenen als E-book via bibliotheek.nl

Oorspronkelijke titel: Philosophy for life and other dangerous situations (2012)

Website Jules Evans (1977)

Korte beschrijving
Dit is geen zelfhulpboek in de traditionele zin van het woord, maar een leesbare poging om aan de hand van het klassieke curriculum (de filosofie uit de klassieke oudheid) onze geest te scherpen en te verbinden met wetenschap, cultuur en samenleving. Centraal staan Socrates, de stoïcijnen, Epicurus, mystici en sceptici. Evans (geboren in 1977) beschouwt zichzelf niet als filosoof, maar als een journalist die nieuwsgierig is naar de manier waarop mensen gedachten uit de antieke wijsbegeerte integreren in hun denken en doen. Vooral tijdens moeilijke perioden in hun leven, zoals Evans in interviews door het boek heen beschrijft. De interviews dienen ons tot inspiratie. De auteur bereikt zijn doel soms wat al te gemakkelijk door alleen succesverhalen te vertellen. Een boek in een populair genre waarvoor momenteel veel belangstelling bestaat. Het voldoet door zijn heldere, soms wat populaire stijl aan een grote behoefte. Met eindnoten, literatuurverwijzingen per hoofdstuk en een register.

Fragment uit hoofdstuk 5. Lunchles: Epicurus en de kunst om te genieten van het moment
Zou het in onze tijd nog mogelijk zijn om epicurische communes op te richten? Er zijn wel pogingen in die richting ondernomen. De School of Life die Alain de Botton en zijn vrienden in 2008 in Bloomsbury stichtten werd bewust opgezet als een nabootsing van Epicurus' Tuin. De Botton schreef in de Idler: 'Het voorbeeld van de Tuin heeft altijd oor mijn hoofd gespeeld sinds ik er aan de universiteit voor het eerst over las. Ook ik verlangde ernaar in ene filosofische gemeenschap te leven in plaats van in een eenzame studeerkamer over waarheid en wijsheid te lezen ... Daarom begon ik samen met enkele andere filosofisch gerichte vrienden in de herfst van 2008 onze eigen versie van de Tuin.' De School of Life heeft net als de Idler Academy een boekhandel en een leslokaal waar workshops en lezingen plaatsvinden. Elke zondag kun je op Conway Hall een 'seculiere preek' horen.
() De Botton vertelt dat in de School of Life net als in de Tuin 'een vaste groep bezoekers bijeenkomt die samen eet, lezingen bijwoont, op excursie gaat, en wat het belangrijkste is, probeert om filosofisch te leven.' (pagina 112-113)

Terug naar Overzicht alle titels

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

De redactie behoudt zich het recht voor reacties te verwijderen