zaterdag 30 maart 2013

Kishore Mahbubani 2


Naar één wereld : een nieuwe mondiale werkelijkheid

N'w Amsterdam 2013, 400 pagina's - € 22,95

Oorspronkelijke titel: The great convergence : Asia, the West, and the logic of one world (2013)

Wikipedia: Kishore Mahbubani (1948)

Korte beschrijving
Convergentie 'naar één wereld' is volgens Kishore Mahbubani onvermijdbaar. De Singaporese oud-diplomaat zet zijn visie helder uiteen. Middels een analogie over een stuurloos schip met 193 scheepshutten met een eigen kapitein geeft Mahbubani het probleem van de huidige wereldorde weer. Nationale regeringsleiders focussen op nationale korte termijn doelen in plaats van mondiale lange termijn gevolgen. Toenemende mondiale problemen vragen echter om mondiaal bestuur. Mahbubani schroomt niet om kritiek te uiten op internationale samenwerking onder de VN, Wereldbank en het IMF. Een systeem dat gebaseerd is op oude denkbeelden en toe is aan hervorming. Zijn kernboodschap is dat het westen zijn eenzijdige controle over internationale organisaties niet moet verdedigen, maar het zich beter kan openstellen voor multilateralisme. Ondanks dat Mahbubani obstakels ziet, is hij optimistisch over de overgang van een unilaterale naar een multilaterale wereldorde. Een inspirerend, toekomstgericht boek dat door zijn duidelijke structuur zeer toegankelijk is voor een breed politiek geïnteresseerd publiek.

Klik hier voor een artikel over dit boek: Floating hope

Fragment uit de Inleiding
Diep van binnen weten we allemaal dat onze wereld ingrijpend is veranderd. Alleen al in de afgelopen dertig jaar heeft de wereld meer veranderingen doorgemaakt dan in de driehonderd jaar daarvoor. Het lijkt echter niet zo gemakkelijk om de essentie daarvan in één term te vangen. Maar 'de grote convergentie' - het toegroeien naar één wereld - lijkt me een begrip dat de immense veranderingen die we doormaken goed weergeeft. Vanaf het begin van haar geschiedenis heeft de mensheid in afzonderlijke gemeenschappen en stamverbanden geleefd en onderling verschillende culturen en beschavingen gekend. In onze tijd heeft de globalisering enorme krachten ontketend die een nieuwe mondiale beschaving creëren. Tot voor kort werden er termen gebruikt als 'het noorden en het zuiden' en 'ontwikkelings- en ontwikkelde landen' om de situatie in de wereld te beschrijven. Nu zijn deze termen niet langer relevant. () Wat we zien is een omkering van wat er in de 19e en begin 20e eeuw gebeurde, toen de inkomensverschillen juist steeds groter werden. In dat tijdperk wisten de volkeren van West-Europa en hun meest succesvolle voormalige koloniën een grote economische voorsprong te behalen op de rest van de mensheid. Nog sneller dan ze destijds die voorsprong verkregen, verliezen ze die nu. Dat is een onvermijdelijke en wenselijke ontwikkeling. (pagina 7)

Quote uit een recensie
As a result, argues mr. Mahbubani, the world's countries no longer resemble "a flotilla of more than 100 seperate boats", rather, "they all live in 193 seperate cabins on the same boat". The problem, he writes, is that this boat lacks "a captain or crew".

De beginregels van een recensie

Optimisme is nectar voor getergde wereldburgers, vooral die van Europa en de Verenigde Staten. Ondanks onze welvaart hebben we het gevoel dat alles minder wordt. Kishore Mahbubani doet in zijn nieuwe boek Naar één nieuwe wereld een serieuze poging te laten zien dat er aanleiding is voor hoop.

Aldus Marc Chavannes in NRC Handelsblad (vrijdag 29-3-2013: Het Westen moet zijn macht delen)

Artikel: Kishore - ... dat je met het geld dat de EU uitgeeft aan koeien, elke koe business class tweemaal de wereld rond kunt laten vliegen ... (april 2013)

Terug naar Overzicht alle titels

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

De redactie behoudt zich het recht voor reacties te verwijderen