dinsdag 22 april 2014

Thomas Piketty

Kapitaal in de eenentwintigste eeuw
De Bezige bij 2014, 813 pagina's - € 49,90

Oorspronkelijke titel: Le capital au XXIe siècle (2013)


Wikipedia: Thomas Piketty (1971)

Korte beschrijving
De Franse econoom Thomas Piketty is de auteur van dit wellicht het meest spraakmakende boek over vermogen- en inkomensverdeling. Het lijvige boek bestaat uit drie delen. Het eerste deel is een beschrijving van inkomen en kapitaal vanuit een historisch perspectief, waarbij onder andere klassieke economen en theorieën de revue passeren. In het tweede deel wordt dieper ingegaan op de verhouding van toen, nu en in de toekomst tussen kapitaal, arbeid en inkomen. In deel drie tenslotte wordt uitgebreid ingegaan op de verdeling van ongelijkheid. De diverse analyses worden ondersteund door het toepassen van economische theorieën en vergelijkingen gevoed door een grote hoeveelheid macro-cijfers met bijbehorende grafieken. Op welke wijze is de ongelijkheid geëvolueerd in de afgelopen eeuwen? Wat staat onze samenleving te wachten in de komende decennia? En zal de ongelijkheid alleen toenemen of kunnen we nu alsnog ingrijpen door fiscale en/of monetaire maatregelen te nemen? Deze en vele andere gerelateerde zaken komen aan bod in dit nu al klassieke meesterwerk. Een aanrader voor iedere politicus en econoom.

Fragment uit de inleiding
De verdeling van de rijkdom is een van de meest bediscussieerde en actuele vraagstukken van deze tijd. Maar wat weten wij eigenlijk over de ontwikkeling daarvan op de lange termijn? Zal de dynamiek van het voortdurend aangroeiende privékapitaal onvermijdelijk leiden tot een steeds grotere concentratie van rijkdom en macht in de handen van steeds minder mensen, zoals Marx in de negentiende eeuw geloofde? Of zullen de evenwicht brengende krachten van groei, concurrentie en technologische vooruitgang in de latere ontwikkelingsstadia vanzelf leiden tot minder ongelijkheid en een harmonieuze stabiliteit, zoals Kuznets in de twintigste eeuw dacht? Wat weten we eigenlijk echt over de ontwikkeling van de verdeling van inkomen en vermogen sinds de achttiende eeuw, en welke lessen kunnen wij daaruit trekken voor de eenentwintigste eeuw? (pagina 9)

Artikelen over dit boek
Al onze theorieën over het kapitalisme weerlegd in één grafiek - Rutger Bregman (De Correspondent, eind maart 2014)
Occupy krijgt gelijk van Franse econoom Thomas Piketty want Capitalism failed (vertaling The Guardian, april 2014)
Thomas Piketty: ‘Ongelijkheid is gevaarlijk’ (One World, 16 april 2014)
Ten questions for Thomas Piketty, the economist who exposed capitalism’s fatal flaw (Quartz, 18 april 2014)
Hoe de rijker steeds rijker worden (Trouw, 19 april 2014)

TED - Thomas Piketty: New thoughts on capital in the twenty-first century (oktober 2014)Andere titels

Victor Broers. Thomas Piketyty's Kapitaal : samengevat in Nederlands perspectief (2014)
Willem Vermeend. Arm & rijk in Nederland : hoe het echt zit met inkomen en vermogen (2014)
Paul de Grauwe. De limieten van de markt : de slinger tussen overheid en kapitalisme (2014)
Robert Went (red.) - Waarom Piketty lezen? (2014)
Wouter van Bergen & Martin Visser. De kleine Piketty : het kapitale boek samengevat (2014)

Artikel: Piketty-tijd - the most important economics book of the year — and maybe of the decade. (oktober 2014)


Terug naar Overzicht alle titels

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

De redactie behoudt zich het recht voor reacties te verwijderen