woensdag 9 april 2014

Floris van den Berg 2

De vrolijke veganist : ethiek in een veranderende wereld
Houtekiet 2013, 325 pagina's - € 19,95

Wikipedia: Floris van den Berg (1973)

Korte beschrijving
Van den Berg is filosoof 'en dus veganist'. Veganisme is een morele plicht. We moeten stoppen met het gebruik van alle dierlijke producten: vlees, zuivel, leer. Dat is, behalve voor de dieren in de vee-industrie en de laboratoria, ook beter voor toekomstige generaties mensen. In deel I zet de auteur zijn groen-liberale ethische theorie uiteen, waarover hij al eerder publiceerde. Die voert tot de conclusie dat dieren die kunnen lijden bij ons in de morele cirkel horen. We mogen hun geen schade of leed toebrengen. Hij bespreekt kritisch een aantal recente boeken over eten (Duve, Fresco, Joy, Pollan). In het lange deel II weerlegt hij, in willekeurige volgorde en met wisselende overtuigingskracht, argumenten 'tegen' die veganisten vaak te horen krijgen. In deel III blijkt waarom je van veganisme zo vrolijk wordt. De rest van de samenleving doet er alles aan om vleesconsumptie als normaal te presenteren en kennis leidt niet automatisch tot gedragsverandering. Dat weet de auteur ook. Maar zijn combinatie van brutaliteit en vrolijkheid verdient een kans om vorken in beweging te krijgen.

Fragment uit Filosofie van veganisme
Dit roept veel vragen op: Waarom denken koks vanuit dode dieren en dierlijke producten? Hoe kan het dat al deze academici gespecialiseerd in duurzaamheid hun eigen gedrag niet of nauwelijks aangepast hebben, in ieder geval niet zover dat ze veganist zijn, terwijl veeteelt en met name intensieve veehouderij een zeer grote druk op het milieu legt? Op de conferentie heb ik geïnteresseerd geluisterd naar voordrachten over gedragsverandering, over hoe duurzaamheid in de praktijk te verwerkelijken. Maar het blijkt academisch gebazel. Ik vind het frustrerend. Verbijsterend. Ik voel machteloze woede, zoals in Salman Rushdie's boek Woede. Een walging zoals in Jean Paul Sartres boek. Bij Sartre gaat het om de existentiële walging, want ik voel is morele walging. Maar dat is niet fatsoenlijk om te zeggen. men wordt geacht te doen alsof vlees eten normaal is, of het niet helemaal moreel verwerpelijk is. (pagina 14)

Een ander (eerder verschenen) boek: Filosofie voor een andere wereld (2009)

Klik hier voor een ander (lang) artikel  over dit vervelende (!) boek (Universeel subjectivisme).

Terug naar Overzicht alle titels

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

De redactie behoudt zich het recht voor reacties te verwijderen