maandag 26 januari 2015

Susanne Piët

Egolutie : einde van het ik-tijdperk
Business Contact 2014, pagina's - € 24,99

Lenen als E-book via bibliotheek.nl

Website Susanne Piët (1947-2020)

Korte beschrijving
Een mild en tegelijk kritisch boek dat aanmoedigt tot reflectie op de huidige samenleving. Een reflectie die mogelijk leidt tot daadwerkelijke verandering, met altruïsme, delen en duurzaamheid als basis. Of dit gaat gebeuren, hangt voor een groot deel af van de veranderingsbereidheid van ieder individu, uiteraard in samenspraak met anderen. In particulier initiatief lijkt de meeste winst te behalen. Zowel in het groot – denk aan alternatief bankieren en duurzaam verbouwen – als ook in het klein, bijvoorbeeld op het vlak van zelf maken, repareren en recyclen. In aansprekende taal wijst de schrijfster op signalen in de samenleving die deze transitie inluiden: een revival van het geweten, aan de kaak gestelde misstanden, de afnemende welvaart die ertoe leidt dat er meer gedeeld en geruild wordt, en een grotere focus op het innerlijk. Moraliteit staat opnieuw in de schijnwerpers; een moeilijk thema, want wat is eigenlijk goed en wat niet? Dit boek maakt aannemelijk dat de omwenteling van het ego, de egolutie, al gaande is. De boodschap laat zich heel kort samenvatten: van 'selfie' naar 'unselfie'. Dit op bewustwording gerichte en puur menselijke boek zal velen aanspreken. Psychologische kennis is niet nodig. Het pleidooi stemt tot optimisme: verandering is haalbaar.

Fragment uit 8. De altruïstische economie
Vaststaat dat we in een razend tempo veranderen. Zo snel zelfs dat we de laatste fasen van onze ontwikkeling als consument - volwassenheid, ouderschap en de fase van het geweten - weleens vrijwel gelijktijdig zouden kunnen doorlopen. In ieder geval zien we van alle drie de fasen al bewijzen in de samenleving. Als volwassenen nemen we onze verantwoordelijkheid. We kicken af van het drogerende dogma van ongebreideld genieten ten koste van alles en iedereen. Als ouder nemen we de zorg voor elkaar als vanzelfsprekend op ons. Ten slotte ervaren we in de fase van het geweten dat goed doen en integer handelen ons gelukkiger maken dan welk paradijselijke resort ook. Dan is de Egolutie immers een feit!
  Het is vooral een psychologische omslag, waarin empathie een sleutelterm vormt. (pagina 153)

Blurbtekst op website uitgever
De gewetenloze consument heeft zijn tijd gehad. De verheerlijking van ego, bezit en geld en nietsontziend faken en profiteren worden niet meer als vanzelfsprekend geaccepteerd. De huidige tijd vraagt van ons dat we oplettend zijn voor (met name online) bedrog, fraude en oplichterij. Dat we onze eigen verantwoordelijkheid nemen nu de
staat niet meer voor ons zorgt. Dat we ethische kwesties oplossen onder meer door nieuwe ontwikkelingen als biogenetica. Tegelijk zijn we weer op zoek naar smaak, stijl, zorgzaamheid en respect. Susanne Piët, auteur van het prijswinnende De emotiemarkt, voorspelt dan ook een revolutionaire trendbreuk. De vraag `Hoe word je een goed en verantwoordelijk mens? zal ons moreel besef herijken. De vraag die Piët in dit boek stelt en beantwoordt is: kun je ook genieten met geweten?

Terug naar Overzicht alle titels

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

De redactie behoudt zich het recht voor reacties te verwijderen