donderdag 15 januari 2015

Jan Jonker

Nieuwe business modellen : samen werken aan waardecreatie
Academic Service 2014, pagina's - € 39,50

Pagina op de Radboud Universiteit: Jan Jonker (1954)

Korte beschrijving
Duurzaamheid wordt volwassen. Mensen in de samenleving komen in beweging. Ze vinden dat het anders kan en moet. Zo ontstaan initiatieven rond thema's die er toe doen, zoals voedsel, energie en zorg. We noemen dat de opkomst van de WEconomy. Er zijn veel initiatieven, maar deze gaan ook (snel) weer ten onder. Zo verliest de maatschappij kostbare energie van mensen die een transitie naar een andere economie, een andere samenleving, helpen vormgeven. Samen 'werkenderweg' de toekomst van onderop vormgeven betekent een geweldige uitdaging. Duurzaamheid groeit niet aan bomen of struiken, maar moet gewoon door mensen georganiseerd worden, met elkaar en terzake kundig. Dat is lastig. De WEconomy organiseren vraagt om nieuwe manieren van met elkaar omgaan, vraagt om nieuwe transactiemodellen, om nieuwe business modellen. In de afgelopen drie jaar is onderzoek gedaan door Jan Jonker (hoogleraar Duurzaamheid aan de Radboud Universiteit Nijmegen) met verschillende groepen mensen gewerkt aan onderzoek naar nieuwe business modellen (NBMs). De kern van een NBM is om samen waarde te organiseren en opbrengsten te delen. NBMs bieden een manier van organiseren waarin het niet alleen gaat om geld, maar ook om andere waarden. Een business model dat het mogelijk maakt wederzijds waarde te delen.

Klik hier voor een preview van dit boek.

Fragment uit het Voorwoord
Duurzaamheid loont en levert meer op dan geld. Dat is de korte samenvatting van dit boek, dat laat zien dat duurzaamheid en zakelijk goed samen gaan. Het boek laat ook zien dat de toekomst zakelijk gezien meer is dan geld verdienen, want er is zoveel meer van waarde, waaraan wij samen kunnen werken. Daartoe zijn nieuwe manieren van zaken doen, van samenwerken en van berekenen nodig. Laten we met andere ogen kijken, dan zien we zoveel meer. Dit boek levert een nieuwe bril (Marjan Minnesma)

'Wat zijn wij bevoorrecht! Onze generatie wordt uitgedaagd door de eerste waarlijk mondiale multi-crisis-noodsituatie: biodiversiteit, klimaat, water, grondstoffen, extreme sociaal-economische ongelijkheid, et cetera. De wereld is een complex, sterk onderling verbonden dorp geworden. Als vroeger een beschaving ten gronde ging, bouwde de mensheid even verderop vrolijk weer een nieuwe. Dat is verleden tijd. We zijn nu één menselijke beschaving. Maar gelukkig, we beschikken nu over de mensen, de kennis en het kapitaal om oplossingen te creëren. Bevoorrecht betekent dus ook bevoorplicht: we zijn inderdaad de eerste generatie die het zich niet kan permitteren om te verzaken, want anders is het game over. Zeker, fouten zullen we ongetwijfeld maken. Maar learning by doing, gaat het ons lukken. Iets anders kunnen we ons trouwens ook niet permitteren. Naar nieuwe business modellen is dus grote vraag (over understatements gesproken)'  (Maurits Groen)

Dit boek is als eerste opgedragen aan de nieuwe heldinnen en helden van deze tijd. Mensen die aan hun keukentafel, op kantoor, in hun studeerkamer of waar dan ook meer doen dan dromen over een andere toekomst, een andere samenleving. Mensen die aan lastige en trage vragen in hun eigen omgeving willen werken, oplossingsgericht. Die bewust hun tijd en en energie voor transitie willen inzetten. Die met inzet van hun eigen creativiteit en competenties, bij hen in de buurt of verder weg, vandaag maar ook over langere tijd een verschil willen maken. Op hun eigen manier. Niet uniform maar authentiek, met een eigen stem. Die mensen vertegenwoordigen een nieuw zelforganiserend elan van onze maatschappij. Mensen die aan de knoppen willen zitten en met winst van waarde(n) voor elkaar en voor de natuur, maar ook voor henzelf, profijt willen hebben van hun organiserende activiteiten.  (Jan Jonker)

Artikel: Duurzaamheid loont en levert meer op dan geld. (januari 2015)
Artikel: een nieuwe autoriteit zal worden, het collectief (maart 2015)

Verwante boeken
Marga Hoek. Zakendoen in de nieuwe economie : zeven vensters op succes (2013)
C. Otto Scharmer. Theorie U : leiding vanuit de toekomst die zich aandient (2010)
C. Otto Scharmer. Leiden vanuit de toekomst : van ego-systeem naar eco-systeem (2013)
Paul Gilding. Helden uit noodzaak : hoe onze generatie dankzij de ecologische en economische crisis de wereld gaat redden (2012)

Terug naar Overzicht alle titels

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

De redactie behoudt zich het recht voor reacties te verwijderen