zaterdag 2 april 2016

Cal Newport


Diep werk : werken met aandacht in een wereld vol afleiding

Business Contact 2016, 268 pagina's -  - € 20,--

Lenen als E-book via bibliotheek.nl

Oorspronkelijke titel: Deep work : rules for focused success in a distracted world (2016)

Website Cal Newport (19?82) en Wikipedia

Korte beschrijving
De auteur, een jonge professor, is geobsedeerd door concentratie en alles wat ermee te maken heeft. Dit boek staat volledig in het teken van het werken in een gemoedstoestand waarin je effectiever je doelen kunt halen. Het zogenoemde 'diep werken' is een vorm van bewustwording waarbij je je omgeving kunt uitschakelen en alle prikkels die een negatieve invloed hebben op je activiteiten tot een minimum kunt beperken. Aan de hand van diverse analyses, praktijksituaties en besprekingen van bestaande theorieën geeft Newport aan hoe je je focus kunt optimaliseren en in een kortere doorlooptijd je doelen kunt realiseren. Veel tips en wetenswaardigheden over onze psyche passeren de revue. Alhoewel vele wegen naar Rome leiden, kan ook diep werken bijdragen aan de gewenste resultaten. Wel is het zodanig vanuit één visie geschreven dat het boek af en toe te eenzijdig is en geen ruimte biedt aan kritische kanttekeningen.

Korte beschrijving op website uitgever
Cal Newport gebruikte de term 'diep werk' voor het eerst op zijn populaire blog. Hij doelde daarmee op de noodzaak van geconcentreerd werken om maximaal te kunnen presteren, een vaardigheid die we langzaam zijn kwijtgeraakt. Hij raakte een zenuw: Newports artikelen over dit onderwerp werden honderdduizenden keren gelezen en overgenomen.
De meeste mensen laten zich gemakkelijk onderbreken en besteden een groot deel van de dag aan oppervlakkige werkzaamheden. Dit boek bevat talloze inspirerende
verhalen en praktische adviezen over hoe je je werk anders kunt organiseren om diep werk een vaste plek te geven en hoe je door oefening je focus kunt terugbrengen.
Want alleen door iets met volle aandacht te doen, ontwikkel je je denkkracht en bereik je meer in minder tijd. Het toepassen van diep werk is de beste beslissing
die je kunt nemen in een wereld waarin je wordt afgerekend op de waarde die je toevoegt, maar waarin afleiding nog te veel van je tijd opslokt.

Diep werk maakt je beter in wat je doet en geeft je meer voldoening.

Fragment uit Deel 2 - De regels. Regel 1: Werk diep
Mason Currey, een journalist die vijftig jaar lang de gewoontes van grote denkers en schrijvers in kaart heeft gebracht (en aan wie ik de twee hiervoor genoemde voorbeelden dank), vatte deze neiging tot systematiseren zo samen:

Er bestaat een populair idee dat de kunstenaar vanuit zijn inspiratie werkt, dat een klap of een flits vanuit een of andere onbekende bron tot een creatieve uitbarsting leidt [...] maar ik hoop dat mijn werk duidelijk maakt dat het heel onverstandig is om op dit soort inspiratie te gaan zitten wachten. Misschien is de allerbeste raad die ik mensen die creatief werk willen verrichten kan geven wel dat ze inspiratie moeten vergeten.

In een artikel in The New York Times over dit onderwerp vat David Brooks dit nog beknopter samen: [ Grote creatieve geesten] denken als kunstenaars, maar werken als boekhouders.

Uit deze strategie kunnen we leren dat jij voor een maximaal resultaat van je diepe werk net zulke strenge en specifieke rituelen moet inbouwen als de grote denkers die ik net noemde. Die nabootsing is niet voor niets. Grote geesten zoals Caro en Darwin hadden die rituelen niet om excentriek te zijn, maar omdat het voor succes in hun werk onontkoombaar was dat ze telkens weer diep konden gaan. Een Pullitzerprijs of een grote theorie over het leven is het resultaat van maximale inspanningen van de hersenen. Hun rituelen zorgden dat zich bij die diepgang zo min mogelijk wrijving voordeed, waardoor ze makkelijker diep konden gaan en langer in die toestand konden blijven. Als ze in plaats daarvan op een flits of op inspiratie waren gaan zitten wachten, hadden ze het naar alle waarschijnlijkheid lang niet zo ver geschopt. (pagina 114-115)

Youtube - Interview: Deep Work with Cal Newport (30:12) (januari 2016)Interview
De Volkskrant plaatste op 31 augustus 2016 een interview met Cal Newport. Dit gesprak maakte deel uit van een thema over het fenomeen 'concentratie' en de moeilijkheid om die in deze tijd te kunnen opbrengen. Uit dat interview een lange quote:

Vraag: We moeten geconcentreerd werken omdat het ons gelukkiger maakt, maar het is ook economisch relevant, schrijft u.
CN: "Het geeft ons het vermogen snel complexe vaardigheden te leren of kennis te vergaren. Om een complexe taak te volbrengen, heeft die je onafgebroken diepgaande aandacht nodig. En het verhoogt de productiviteit. je gaat sneller werken en het niveau van je prestaties gaat omhoog. Multitasken bestaat niet. Als je denkt dat je multitaskt, schakel je aandacht heen en weer tussen verschillende taken. Telkens als je wegkijkt, naar je inbox of je telefoon, maak je een klein uitstapje uit je concentratiezone en dat zorgt voor wat neurowetenschappers attention residu noemen. Bij elke schakeling blijft als het ware een beetje aandacht bij de vorige taak hangen. het schijnt dat je zelfs meerdere IQ-punten verliest door deze manier van werken. Als je langere tijd onafgebroken werkt, geef je je brein de mogelijkheid te focussen naar volle potentie.

Lees ook
Manfred Spitzer. Digitale dementie : hoe wij ons verstand kapotmaken (2013)
Svend Brinkmann. Standvastig : onder alle omstandigheden jezelf blijven (2016)
Terug naar Overzicht alle titels

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

De redactie behoudt zich het recht voor reacties te verwijderen