zondag 27 maart 2016

Farid Tabarki


Het einde van het midden : wat een maatschappij van extremen betekent voor mens, bedrijf en overheid

Atlas Contact 2016, 223 pagina's -  - € 25,--

Lenen als E-book via bibliotheek.nl

Farid Tabarki (19?) en Studio Zeitgeist en een van de Trendredenaren

Korte beschrijving
We zijn in een 'vloeibare' samenleving terechtgekomen, waarin vaste vormen en verhoudingen verdwijnen. Moderne giganten als Google, Facebook, Amazon en Apple drukken het traditionele 'midden' van de maatschappij weg. De consument bestelt zijn producten rechtstreeks bij de internetleverancier zonder tussenkomst van de lokale winkelier of reisagent. 3D-printing stelt mensen in staat zelf hun producten te ontwerpen en te vervaardigen. Dat betekent dat het 'midden' zichzelf opnieuw moet uitvinden. De auteur, trendwatcher en directeur van onderzoeksbureau Studio Zeitgeist, analyseert de gevolgen van technologische vernieuwingen voor het individu, het bedrijfsleven en de overheid. Een boeiende schets van wat ons in de nabije toekomst mogelijk allemaal te wachten staat. Voorzien van literatuur- en bronvermeldingen in eindnoten en een register..


Korte beschrijving
Farid Tabarki is tijdgeestonderzoeker, wereldreiziger en oprichter van Studio Zeitgeist, die maatschappelijke, technologische en economische veranderingen hanteerbaar maakt voor bedrijven en instituties.
In dit boek beschrijft hij hoe in een vloeibare samenleving het midden geen plek meer heeft. Dit midden verdwijnt of moet zich helemaal opnieuw uitvinden. De reisagent en de platenbons kunnen daar al langer over meepraten, maar nu moeten ook de ondernemer, de HR-manager, de ambtenaar en de docent eraan geloven. Hun rol verandert sneller dan ze zelf misschien vermoeden.
Tabarki verbindt in dit boek drie tendensen waarin een traditioneel midden ten onder gaat. Ten eerste worden veel tussenpersonen zoals winkeliers en makelaars overbodig en wordt hun rol overgenomen door slimme onlineplatforms. Ten tweede verdwijnen veel banen, juist in het middenkader, vaak vanwege technologische ontwikkeling. De nationale staat, ten slotte, boet aan belang in ten gunste van het lokale en internationale niveau.
De combinatie van technologische en sociale ontwikkeling zorgt ervoor dat de veranderingen hard gaan. Individuen en organisaties, zowel bedrijven als instituties, kunnen buigen of barsten. Dit boek geeft naast een analyse ook praktische ideeën en voorbeelden van verandering.

Fragment uit 8, Talentenjacht
Vier trends in leiderschap
Talent, reputatie en sociaal kapitaal zijn afhankelijk van een goede omgeving om te kunnen gedijen. Ze worden gevoed door (zelf)leiderschap. Laat ik vier trends aangeven die leiderschap zullen beïnvloeden:
1. De toekomstige leider is geen manager. Ik geloof dat management en leiderschap eerder rollen van individuen zijn, in verschillende verbanden, dan posities in een hiërarchie.
2. De toekomstige leider wordt ondersteund door automatisering. ()... onderstreept dat in een tijd van big data, grote onzekerheid en grote verandering de besluitvorming niet meer zonder de intelligentie van machines kan.
3. De toekomstige leider is een vrouw. Zoals mens en machine in de toekomst zullen moeten samenwerken voor optimale resultaten, zullen mannen en vrouwen dat ook moeten doen. Daarbij gaat het niet zozeer om het geslacht van de personen in kwestie, maar eerder om het benutten van diversiteit. ()
4. De toekomstige leider ben je zelf. Of je nu creative bent bij een reclamebureau, onderwijzer op een basisschool of schoonmaker, de baan voor het leven met het bijbehorende gespreide bedje zal eerder uitzondering zijn dan regel. Voor steeds meer mensen is het zaak om leiderschap te tonen in de manier waarop ze hun eigen levenswandel en carrière vorm geven. Om in stormachtig weer te blijven varen moet je goed koers houden - de echte leider ben je daarom zelf.

De vierde trend is zowel de belangrijkste als de moeilijkste. (pagina 199-200)

Terug naar Overzicht alle titels

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

De redactie behoudt zich het recht voor reacties te verwijderen