dinsdag 1 maart 2016

Frans Timmermans

Broederschap : pleidooi voor verbondenheid
Podium 2015, 61 pagina's - € 5,--

Lenen als E-book via bibliotheek.nl

Wikipedia: Frans Timmermans (1961)

Korte beschrijving
Gecomprimeerd manifest van Eurocommissaris Frans Timmermans (1961) over de vervlakking van het Europese eenheidsideaal. Deels realistisch, deels idealistisch, schetst hij het 'kluwen van crises' dat achter ons ligt en de kwesties rond migranten en IS-aanslagen die daar zo snel overheen kwamen. 'Daar staan we dan. Wat doen we ermee? Wat doen we eraan? Jammeren helpt niet. Wegduiken ook niet. Aan de slag zou ik zeggen. Want er is zo veel om voor te leven, zo veel om van te houden en aan te werken'. Ziedaar de motivatie die aan dit pamflet ten grondslag ligt. De auteur zoekt de oplossing in het herontdekken van het begrip 'broederschap', de verbondenheid van alle mensen, zoals ooit beschreven door de Franse schrijver en staatsman Victor Hugo. Timmermans spreekt liever over bezorgd zijn dan over angst, geeft aan waarom grenzen belangrijk zijn en is realist als het gaat over de problemen met migratie. Moedig geschreven pleidooi om publieke gelatenheid om te zetten in positief burgerschap. Boeiend voor iedereen die worstelt met de politieke en maatschappelijke problemen van deze tijd.

Fragment
De verbindingen in onze samenleving zitten in het midden, waar de meeste mensen zitten: mensen van goede wil, mensen met de wens de wereld beter te maken. En die solidariteit kun je alleen maar organiseren als de mensen die dat moeten organiseren - die mensen in het midden - het gevoel hebben dat hun niet alleen iets wordt gevraagd, maar dat hun ook iets wordt geboden: een samenleving die ook voor hen opkomt als ze die samenleving nodig hebben.
  Tragisch genoeg is dat besef geërodeerd, soms zelfs helemaal weg. Als ik het heb over het gebrek aan vertrouwen tussen landen onderling, dan begint dat in die landen zelf, in samenlevingen, bij ons op straat, in de buurt, in de stad. Er dreigt in onze samenlevingen een herzuiling: we gaan steeds meer langs elkaar leven, binnen de lijnen van kansenongelijkheid. (pagina 31-32)

Terug naar Overzicht alle titels

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

De redactie behoudt zich het recht voor reacties te verwijderen