woensdag 23 maart 2016

Wim de Ridder 3


Metamorfose : de nieuwe welvaart

Vakmedianet 2016,184  pagina's - € 33,90   

Website Wim de Ridder (1945)

Korte beschrijving
Econoom/futuroloog Wim de Ridder presenteert een gedurfde visie op de maatschappij die door de gevolgen van digitale ontwikkelingen een radicaal nieuwe structuur krijgt. Hij verkent de technologische ontwikkelingen die de wereld de komende decennia zullen veranderen. Op basis hiervan heeft hij voor sectoren als de industrie, de financiële sector en de overheid (onder andere gezondheidszorg, mobiliteit, energie en veiligheid) toekomstbeelden voor 2025 opgesteld, die de huidige fantasie te boven gaan. Out of the box denken in optima forma! De Ridder is iemand die als geen ander de toekomst kan duiden en in een duidelijke context kan plaatsen. Hierop kan men nieuw beleid voor de toekomst baseren en ontwikkelen, zowel economisch, sociologisch, technologisch als maatschappelijk gezien. Uitvoering: eigentijdse lay-out, geïllustreerd, kleurendruk, met noten, literatuur en register. Goed ontvangen visionair boek, dat meer verdient dan slechts een beperkte lezerskring..

Korte beschrijving op website uitgever
Bijna iedereen beschikt inmiddels over geavanceerde elektronische apparatuur. Deze ontwikkeling is revolutionair. Zelfrijdende auto’s zorgen voor minder verkeersongelukken, zelfgeproduceerde elektriciteit voor een beter milieu, we monitoren onze gezondheid en waken over onze veiligheid. Binnenkort gaan we op een nieuwe manier op zoek naar meer werk en naar meer bewuste consumptie. Zo stevenen we af op de participatie maatschappij waarvan de regels nog moeten worden geschreven.

Dit boek is een verkenning in de nieuwe wereld die al werkelijkheid begint te worden. Er zijn onvermijdelijke aanpassingen van essentiële publieke functies nodig. Het gaat om het dichter bij elkaar brengen van de ruim beschikbare arbeid, van het kapitaal dat nu niet of nauwelijks rendeert en van de overvloedig aanwezige kennis. Het enige doel: nieuwe welvaart scheppen.

In de nieuwe wereld is er geen toekomst voor pensioenfondsen die hun vermogen op de kapitaalmarkt beleggen om de pensioengerechtigden een welvaartsvast inkomen in het vooruitzicht te stellen. Ook zij moeten zich oriënteren op een metamorfose in hun bestaan: zij kunnen de financiers van essentiële publieke diensten worden, diensten die het gevolg zijn van de snelle opmars van de digitale technologie.

Het boek opent het publieke debat over de nieuwe pijlers van onze welvaart.

Fragment uit het Voorwoord
De directe aanleiding om dit boek te schrijven is de economendiscussie over de structurele stagnatie van de economie. Toen in 2014 de economie na de financiële crisis van 2008 nog steeds niet hersteld was, de rente het nulpunt naderde, de werkloosheid maar niet afnam en de digitale technologie met een hoge snelheid het ene nieuwe product na het andere mogelijk maakte, werd vastgesteld dat de
wereld definitief was veranderd. Economen waren het erover eens dat deze situatie niet paste bij de economie die in hun modellen was vastgelegd. Zij kondigden een metamorfose in het economisch denken aan zonder aan die metamorfose inhoud te geven. In dit boek geef ik die metamorfose een gezicht.

Ik benader de wereld waarin we leven vanuit gezichtspunten die niet op de agenda staan van de beleidsmakers. Velen zullen instemmen met de waarneming dat de internationale financiële markt structureel verandert, maar stellen niet de vraag of het verantwoord is om €
800 miljard pensioenvermogen van de Nederlander te beleggen in een markt die niet meer naar behoren functioneert. In dit boek wordt onderzocht of het mogelijk is dat ‘pensioenfondsen naar huis komen’. Het blijkt mogelijk om een aanzienlijk deel van het pensioenvermogen in de Nederlandse economie te beleggen en wel op een zodanige wijze dat er voldoende rendement wordt gerealiseerd om pensioengerechtigden een inflatievast pensioen in het vooruitzicht te kunnen stellen. Het is geen toevalligheid dat juist in het huidige tijdsgewricht in veel sectoren nieuwe proposities zich aandienen.

In dit boek beschrijven we de onvermijdelijke veranderingen die in het vervoer plaatsvinden en stellen vast dat de herstructurering van de energiemarkt hiermee veel gelijkenis vertoont. We ontdekken dat de toekomst van de gezondheidszorg enerzijds en van politie en justitie anderzijds volgens dezelfde patronen kan worden ingevuld. Ook onverwacht is dat de wijze waarop het vinden van een betaalde baan met digitale middelen kan worden ondersteund, zich op dezelfde manier ontwikkelt als het vinden van producten die het beste bij je passen. Deze veranderingen zijn het directe gevolg van de revolutie in de informatietechnologie die 50 jaar geleden is begonnen. De tijd van experimenteren is inmiddels voorbij, de nieuwe kaders zijn duidelijk. Daarmee dient de nieuwe financiële structuur van de economie zich aan. Deze metamorfose ontmoet veel weerstand, met name van degenen die hun positie in de wereld van gisteren willen behouden of zelfs vergroten. De strijd om de toekomst zal hevig zijn, maar de uitkomst ligt vast.

Lees ook: De ontdekking van de toekomst : wat we al weten, is niet te geloven (2014)  en De strategische revolutie : nieuwe leiders nemen het stuur over (2012)


Boekpresentatie Wim de Ridder - Metamorfose, de nieuwe welvaart  

Terug naar Overzicht alle titels

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

De redactie behoudt zich het recht voor reacties te verwijderen