maandag 21 maart 2016

Robert Kaplan

Duister Europa : twee koude oorlogen en een reis door groot-Roemenië
Het Spectrum 2016, 328 pagina's - € 29,99

Oorspronkelijke titel: In Europe's Shadow: Two Cold Wars and a Thirty-Year Journey Through Romania and Beyond (2016)

Wikipedia: Robert D. Kaplan (1952)

Korte beschrijving
Als beginnend journalist werd de Amerikaanse schrijver en auteur van dit boek als persona non grata uitgewezen uit Roemenië. Jaren later kwam hij terug met het idee om een boek over Roemenië te schrijven. Daarin vertelt hij over de kunst, architectuur en filosofie van dit vrij onbekende land. Vooral de hoofdstukken over geschiedenis en politiek zijn uitermate boeiend. Roemenië neemt als lid van de EU en NAVO een politiek en militair belangrijke positie in. Volgens de auteur kan de grens met Oekraïne en de voormalige Sovjet-republiek Moldavië in de toekomst voor spanningen zorgen. Het gaat hier om de in Moldavië gelegen Russische enclave Transnestrië, waar duizenden Russische troepen zijn gelegerd. De auteur vertelt waarom hij denkt dat dit gebied weleens meer dan alleen spanningen zou kunnen opleveren in de verre of nabije toekomst. Met enkele kaartjes, een katern zwart-witfoto's, een literatuurlijst, eindnoten en een register.

Korte beschrijving op website uitgever
'Wat Kaplans werk zo bijzonder maakt, is dat hij er telkens in slaagt om vanuit zijn observaties ter plaatse de geschiedenis van een regio of zelfs een heel continent tot leven te brengen en in een nieuw perspectief te plaatsen. ’ de Volkskrant

In Duister Europa reist Robert Kaplan door Roemenië, Moldavië, Oekraïne, Bulgarije en Hongarije. Het zijn de nieuwe hotzones van de Europese veiligheidspolitiek.

De Karpaten vormen een natuurlijk barrière tussen Centraal-Europa en het nabije Oosten. Na de Koude Oorlog werd het gebied opgenomen in het NAVO-bondgenootschap en leek de rust voorgoed gewaarborgd. Maar anno 2014 blijkt deze regio opnieuw een geopolitieke hotzone te zijn geworden. Terwijl de NAVO desintegreert en men druk is met de bestrijding van het islamitisch extremisme in Noord-Afrika en het Midden-Oosten, voert Poetin de druk op dit gebied steeds verder op.

Kaplan bewees met zijn eerdere boeken Balkanschimmen en Moesson dat hij als geen ander kan voorspellen welke regio's de komende jaren volop in het nieuws staan.

Robert D. Kaplan schreef veertien boeken over buitenlandse politiek en reizen, waaronder Moesson en Balkanschimmen, waarvan wereldwijd vertalingen zijn verschenen. In 2014 verscheen Het Aziatische kruitvat, over de strijd om de Zuid-Chinese Zee. H? is daarnaast al meer dan 25 jaar correspondent van The Atlantic Monthly. Van 2009 tot 2011 maakte Kaplan deel uit van het Defense Policy Board van het Pentagon, onder leiding van minister van Defensie Robert Gates.

Fragment uit hoofdstuk VIII - Vissersbastion
Liefde voor de eigen cultuur is mooi en goed, zolang de rechten van het individu maar beschermd worden, ongeacht zijn of haar afkomst en opvattingen. Nationalisme is alleen legitiem zolang dat in gedachte wordt gehouden. In de landen die ik bezocht, wordt weliswaar nog wel eens vagelijk gemijmerd over Groot-dit of Groot-dat, maar men maakt zich toch vooral zorgen over de veiligheid en verworvenheden van zichzelf en dierbaren. En het was die zorg die de EU ertoe aanzette om de ene topontmoeting na de andere te houden, ook al verliepen de gesprekken moeizaam en werden er niet meer dan halve maatregelen genomen. We moeten die en die crisis oplossen, want er is gezien het verleden geen alternatief, dat was de mentaliteit. Hopelijk is mijn vertrouwen in de Europese leiders niet te naïef. Ik weet dat ze het veel beter hadden kunnen doen en dat hun halve maatregelen een vorm van zelfbedrog waren. Ze hadden de structurele en financiële kwesties onmiddellijk bij de kop moeten nemen in plaats van ze op de lange baan te schuiven. Ik geloof evenwel dat ze dat vroeg of laat ook zullen doen omdat ze, wederom, geen andere keuze hebben. Als de Europese Unie uit elkaar valt, resten alleen nog excluvistisch nationalisme en stompzinnige ideologieën. En dat terwijl Rusland weer een gevaar vormt, niet omdat het Rusland is, maar omdat Poetins neo-tsaristische olie- en gasimperium geopolitiek bedrijft alsof de winst van het ene land ten koste gaat van het andere. (pagina 274)

Interview in Trouw: Robert Kaplan: Europa is aan het ontbinden (20 maart 2016)

Artikel op De Correspondent: Waarom we de saaiheid van de Brusselse bureaucratie nu juist zo hard nodig hebben (16 maart 2016)

Lees ook: Moesson : de Indische oceaan en de toekomstige wereldmachten (2011)

Youtube - CSF 2014 | Robert Kaplan: The Geopolitics of the World (59:12)
Terug naar Overzicht alle titels

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

De redactie behoudt zich het recht voor reacties te verwijderen