donderdag 3 maart 2016

Yanis Varoufakis 2

En de zwakken ondergaan wat ze moeten ondergaan? : hoe Europa de stabiliteit in de wereld bedreigt
De Geus 2016, ? pagina's - € 21,95

Lenen als E-book via bibliotheek.nl

Engelse titel: And the Weak Suffer What They Must?:  Europe's crisis and America's economic future. (2016) of met een andere ondertitel: Europe, austerity and the threat to global instability (2016)

Wikipedia: Yanis Varoufakis (1961) en zijn blog  

Korte beschrijving
De politiek econoom Yanis Varoufakis (geboren in 1961) was gedurende enkele maanden Griekse minister van Financiën in het linkse Syriza-kabinet van premier Tsipras. In deze functie kreeg hij te maken met de eurocrisis en de Griekse schuldenproblematiek. Varoufakis gaat in deze studie uitgebreid in op de historische achtergronden van de huidige monetaire problemen. Deze vraagstukken ontstonden vooral vanaf 1971 toen de regering-Nixon de westerse valuta uit de dollarzone zette. De Europese Economische Gemeenschap, later de Europese Unie, zocht naar nieuwe oplossingen, die ten slotte tot de invoering van de euro leidden. Door de krediet- en de eurocrisis ontstonden later netelige monetaire situaties. Varoufakis laat zich kritisch uit over de EU en doet voorstellen voor verbeteringen. Het boek met een uitgebreid notenapparaat is geschreven vanuit de politieke visie van de auteur. Voor een vruchtbaar gebruik van deze publikatie moeten de lezers reeds over een grote achtergrondkennis beschikken.

Tekst op website uitgever
Europa is te belangrijk om aan de Europeanen over te laten. De afgelopen honderd jaar heeft Europa de wereld immers al twee keer naar de rand van de afgrond gebracht, en dat kan elk moment opnieuw gebeuren. Dat de huidige machthebbers spelen met de toekomst van onze kinderen heeft Yanis Varoufakis als geen ander van dichtbij kunnen zien.

Tekst op website Amerikaanse uitgever
My new book offers a history of Europe’s monetary union. America  plays a central role in the narrative. Indeed, the book begins with developments in Washington D.C. in the run up to the Nixon Shock of August 1971 but also ends with an account of how the Eurozone’s crisis affects the United States and the world economy today. In between, the story of how Europe mishandled its yearning for a common currency by never having learned the lessons that US policy makers learned the hard way in the 1930s and 1940s; namely that if the burden of crisis falls upon the ‘weak’, capitalism goes into hideous spasms that threaten its very existence. Thus the fate of the global economy hangs in the balance, and Europe is doing its utmost to undermine it, to destabilize America, and to spawn new forms of authoritarianism. Europe has dragged the world into hideous morasses twice in the last one hundred years… it can do it again.

Tekst op website Engelse uitgever
The crisis in Europe is not over, it’s getting worse!

In this dramatic narrative of Europe’s economic rise and spectacular fall, Yanis Varoufakis shows that the origins of the collapse go far deeper than our leaders are prepared to admit – and that we have done nothing so far to fix them.

From the aftermath of the Second World War to the present, Varoufakis recounts how the eurozone emerged not as a route to shared prosperity but as a pyramid scheme of debt with countries such as Greece, Ireland, Portugal and Spain at its bottom. Propped up by the banking book, its woeful design ensured that collapse would be both inevitable and catastrophic.

But since the hurricane landed Europe’s leaders have chosen a cocktail of more debt and harsh austerity rather than reform, ensuring that the weakest citizens of the weakest nations pay the price for the bankers’ mistakes, while doing nothing to prevent the next collapse. Instead, the principle of the greatest austerity for those suffering the greatest recessions has led to a resurgence of racist extremism. Once more, Europe is a potent threat to global stability.

Drawing on the personal experience of his own negotiations with the eurozone’s financiers and offering concrete policies and alternatives, Varoufakis shows how we concocted this mess and how we can get out of it. And The Weak Suffer What They Must? reminds us of our history in order to save European capitalism from itself.

Fragment uit het Nawoord
Van dissonantie naar harmonie

Gedurende de vijf maanden waarin ik in 2015 aan het front van de Europese politieke strijd een snelcursus 'crashen' kreeg, raakte ik overtuigd van één ding: er wordt een titanenstrijd geleverd om Europa's integriteit en ziel, waarin de krachten van de rede en het humanisme het tot nu toe dreigen te verliezen van groeiende irrationaliteit, despotisme en bedrog. De rest van de wereld, de Verenigde Staten voorop, maakt zich zorgen, maar niet voldoende. Europa heeft de wereld de afgelopen honderd jaar al tweemaal in een verschrikkelijk moeras getrokken. Dat zou weer kunnen gebeuren. Europa, zoals de New Dealers in de jaren veertig begrepen, is te belangrijk om aan de Europeanen over te laten. De hele wereld heeft belang bij een overwinning van de rationaliteit, vrijheid, democratie en het humanisme op de geboortegrond van die ideeën.
  Leoanrd Schapiro waarschuwde in zijn boek over stalinisme dat 'het werkelijke doel van propaganda noch overtuigen noch overhalen is. Maar om een uniform patroon van publieke uitingen te creëren waarin het eerste spoor van onorthodoxe gedachten zichzelf openbaart als een gemeen klinkende dissonant. Tijdens de vijf maanden waarin ik namens Griekenland in de Eurogroep onderhandelde, maakte ik dezelfde soort propaganda mee. Mijn pogingen om in de gesprekken over de fiscale en hervormingsplannen voor mijn land enig rationeel jumanisme in te brengen, werden collectief opgevat als 'gemeen klinkende dissonanten'. Het is heel opmerkelijk en tegelijkertijd ontmoedigend dat een inzichtelijk citaat over het stalinisme tegenwoordig nog helder weerklinkt in de gangen van de machtscentra in Brussel, Frankfurt en Berlijn.
  Maar dissidenten moeten moed vergaren. Valse dogma's komen uiteindelijk altijd aan het licht. In Europa, in de Sovjet-Unie, en waar ook ter wereld. Belangrijk is dat ze snel opgespoord worden. Want de dagelijkse menselijke tol van deze crisis is te hoog en heeft het vermogen zijn vleugels uit te spreiden om andere delen van de wereld te bereiken die het niet verdienen dat hun voorspoed wordt vergald door een nieuw Europees debacle. Toen Gandhi werd gevraagd wat hij dacht van de westerse beschaving, was zijn beroemde antwoord: 'Dat zou een goed idee zijn.' Als ons wordt gevraahgd wat we van de huidige Europese Unie denken, zou het beste antwoord zijn: 'Wat een prachtig idee! Konden we het maar klaarspelen!'
  Ik denk dat we het kunnen klaarspelen. Maar niet zonder breuk met Europa's verleden en een krachtige democratische stimulans, die de vaders van Europese Unie verafschuwd zouden hebben. (pagina 287-288)


Lees ook: De economie zoals uitgelegd aan zijn dochter (2015)

Artikel over een TED-talk van Yanis Varoufakis (Capitalism will eat democracy - unless we speak up)

TEDtalk - Kapitalisme verslindt democratie — tenzij wij onze mond open doen (december 2015) (19:51)

Terug naar Overzicht alle titels

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

De redactie behoudt zich het recht voor reacties te verwijderen