woensdag 9 maart 2016

Robert de Graaff & Hans Nuiver

Anders denken, anders doen : gamechangers in de publieke zaak
Van Gorcum 2016, 160 pagina's - € 24,95

Website Robert de Graaff (1960) en Hans Nuiver (1951)

Tekst op website uitgever
De samenleving is aan zet. Burgers nemen initiatieven, verlenen elkaar diensten, wekken collectief energie op en verbeteren zelf het wijkbeheer. Startende bedrijven zoeken financiering bij toekomstige klanten, bestaande bedrijven investeren in maatschappelijke opgaven.

Het krachtenveld verandert. Welke rol speelt de overheid? Niet langer participeert de burger in het werk van de overheid, de overheid participeert in het leven van de burger. Het spel verandert! Wat of wie zijn de gamechangers die het spel doen veranderen? Welke gebeurtenissen, ideeën of werkwijzen veroorzaken een structurele verschuiving in de manier van denken en doen van de overheid?
In dit boek vertellen twintig ervaringsdeskundigen hun verhaal. Hun belevenissen in de publieke sector leggen de basis voor andere manieren van kijken, van denken en van doen. De verhalen scheppen perspectieven waarmee de overheid lastige dilemma’s te lijf gaat. De vertellers nemen hun organisaties op sleeptouw, ze geven een doorkijkje naar andere manieren van organiseren. Betrokken, bewogen, door de wol geverfd.

De verhalen en voorbeelden tonen spelgevoel en spelplezier. Met behulp van reflecties op de praktijk en op de theorie beoogt dit boek het gevoel voor het spel te vergroten. En vooral het spelplezier te bevorderen! Engagement vormt de basis voor dit boek. Een boek dat aanzet tot anders denken en anders doen.

Fragment uit 2. Door-denken
2. Het belang van weemoedigheid (want niets blijft, behalve verandering)


Willem Elsschot dicht:
'tussen droom en daad
staan wetten in de weg en praktische bezwaren
en ook weemoedigheid, die niemand kan verklaren,

en die des avonds komt, wanneer men slapen gaat.'

Wie anders wil denken en anders wil doen stuit op wetten en praktische bezwaren. In dit hoofdstuk komen we die tegen, sterk samenhangend met de persoonlijke ervaringen afwegingen van degene die ervoor kiest om anders te denken en anders te doen. Het loslaten van een aantal vertrouwde patronen maakt weemoedig. Welke weemoedigheid komt 's avonds als we reflecteren op wat we hebben meegemaakt en op de uitdagingen waarvoor we staan?

Wij - de auteurs van dit boek - merken ook zelf in ons werk als organisatieadviseurs vaker dan ons lief is dat onze eigen beperkende kaders ons in de weg zitten, en wat het betekent om die los te moeten laten. We ervaren als een belangrijk praktisch bezwaar de onzekerheid (van onszelf en onze klanten) over de uitkomsten en opbrengsten van het anders kijken. Wij betreden met hen een domein waar blauwdrukken en standaardoplossingen, met bekende risico's en haalbaarheden, niet goed meer blijken te werken. De weemoedigheid ontstaat bij ons door het besef dat ook wij professionele adviseurs een transitie doormaken. Veel is niet meer wat het geweest is en het wordt ook niet meer zoals het was. Ook wij zijn op zoek naar nieuwe morele  uitgangspunten en andere ordeningsprincipes. (pagina 33)

Terug naar Overzicht alle titels

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

De redactie behoudt zich het recht voor reacties te verwijderen