maandag 20 februari 2017

Willem Middelkoop & Rembrandt Koppelaar

De Tesla-revolutie : waarom de olie-industrie haar macht verliest
Amsterdam University Press 2017, 292 pagina's - € 19,95

Lenen als E-book via bibliotheek.nl

Wikipedia: Willem Middelkoop (1962) en Rembrandt Koppelaar (19?)

Korte beschrijving
Bijna tien jaar na hun vorige boek over de aanstaande oliecrisis ('De permanente oliecrisis', 2008)* komen de auteurs met een actualisatie van hun gedachtegoed, waarin tien jaar extra kennis en maatschappelijke veranderingen verwerkt zijn. De titel is ontleend aan het succes van het Amerikaanse Tesla Motors, dat binnen een week 300.000 elektrische auto’s bij voorintekening verkocht, want dit achten de auteurs tekenend voor hoe snel de wereld verandert. In 64 gemakkelijk toegankelijke vraag- en antwoordteksten wordt de lezer bijgepraat over de actuele situatie rond thema's als de nieuwe energierevolutie, de geleidelijk afnemende dominantie van fossiele brandstoffen, peak oil en de geopolitiek van olie, de relatie tussen klimaatverandering en de veranderende energiewereld en de energiemix van de toekomst. Hoewel de subtitel ('Waarom de olie-industrie haar macht verliest') ánders doet verwachten, wordt er opvallend veel teruggeblikt, wat op de lezer als een déjà vu overkomt. Dat de auteurs diep in de materie gedoken zijn, blijkt uit de zeventig pagina's tellende verwijzingen naar geraadpleegde literatuur.

Korte beschrijving op website uitgever
Een modern leven zonder elektriciteit en transport is ondenkbaar. Het grootste gedeelte van de energie die wij gebruiken, komt tot nu toe uit de fossiele brandstoffen aardgas, aardolie en steenkool. Maar door het succes van onder andere zonne- en windenergie is er sprake van een nieuwe energierevolutie. Het verkoopsucces van Tesla Motors laat zien hoe snel de wereld verandert. De Tesla-revolutie is begonnen.

Toch kunnen we nog lang niet zonder olie. De vraag naar het zwarte goud stijgt nu al 150 jaar. De olieconflicten en de geopolitieke spanningen zijn daarom nu groter dan ooit. Maar door het enorme succes van vooral zonne-energie zal de macht van oliegiganten minder worden.

In 'De Tesla-revolutie' gidsen Willem Middelkoop en energie-expert Rembrandt Koppelaar je door het snel veranderende energielandschap. In korte Q&A-hoofdstukken vertellen ze het complete verhaal: helder, optimistisch en snel. Vragen als 'Waarom worden er in 2030 vrijwel alleen nog elektrische auto's verkocht?' en 'Waarom raakt de goedkope olie op?' komen aan de orde.

Fragment uit 6. Is goedkope zonne-energie de andere aanjager van deze revolutie?De grootste doorbraak in deze energierevolutie zijn de snel dalende kosten van zonne-energie. Als een na grootste zonne-energieland van de wereld staat Duitsland nu midden in deze revolutie. De kosten van een zonnepaneelsysteem van 4 kilowatt (kW) - voldoende voor een gezinshuishouden in West-Europa - is gedaald van ruim $22.000 in 2009 naar $7500 begin 2016. Dat maakt een particulier zonne-energiesysteem voor de meeste huishoudens in Duitsland (en dus ook Nederland) nu al aantrekkelijk. Zelfs zonder subsidie betalen zij nu een lager tarief voor hun elektriciteitsverbruik - een keerpunt dat ook wel netpariteit genoemd wordt. De totale kosten van een zonnepaneelsysteem in Duitsland bedragen circa $0,10 per kWh gerekend over de hele levensduur, tegen $0,13 voor aansluiting op het elektriciteitsnet plus productiekosten voor elektra. Hou je ook rekening met de hoge belastingen en heffingen, dan valt de vergelijking nog gunstiger uit, aangezien een Duits gezin in 2016 normaal gesproken in totaal $0,29 betaalde voor elektra van het net. Voor die prijs worden zelfs accu's om de elektriciteit op te slaan aantrekkelijk, zoals het populaire Sonnen Eco 4-systeem; worden deze samen met zonnepanelen aangeschaft, dan komen de elektriciteitskosten voor zonne-energie + accu's neer op $0,25 per kWh.  (pagina 44)


Een ander boek van Rembrandt Koppelaar:  De permanente oliecrisis : waarom benzine, gas en voedsel steeds duurder worden (2008)

Terug naar Overzicht alle titels

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

De redactie behoudt zich het recht voor reacties te verwijderen