vrijdag 29 september 2023

Hein de Haas

Hoe migratie echt werkt : het ware verhaal over migratie aan de hand van 22 mythen
Spectrum 2023, 519 pagina's € 24,99

Wikipedia: Hein de Haas (1969)

Korte beschrijving
Een informatief boek over migratie en de effecten ervan. Al jaren zorgt het debat over migratie voor verdeeldheid binnen de wereldpolitiek en inmiddels lijkt de kloof groter dan ooit. Het boek confronteert de lezer met de feiten achter de krantenkoppen en de beweringen van politici over migratie. Op basis van 30 jaar onderzoek ontkracht de auteur 22 hardnekkige migratiemythen van zowel linkse als rechtse aard. Met hoofdstukken over migratiepropaganda, immigratie als bedreiging en immigratie als oplossing. Helder en informatief geschreven. Geschikt voor de meer geoefende lezer. Hein de Haas is socioloog, geograaf en migratieonderzoeker. Tussen 2006 en 2015 was hij onderzoeker aan en mededirecteur van het International Migration Institute (IMI) aan de Universiteit van Oxford. Momenteel is hij hoogleraar Sociologie aan de Universiteit van Amsterdam, van waaruit hij leiding blijft geven aan het IMI. Daarnaast is hij buitengewoon hoogleraar Migratie en Ontwikkeling aan de Universiteit Maastricht.

Tekst op website uitgever
Al jaren zorgt het debat over migratie voor verdeeldheid binnen de wereldpolitiek en inmiddels lijkt de kloof groter dan ooit. De media tonen bijna wekelijks beelden van gevaarlijke overtochten op de Middellandse Zee en politici beloven de toestroom van migranten en asielzoekers in te perken. Anderen beweren dat we immigranten juist hard nodig hebben om groei en innovatie te stimuleren. Maar wat zijn de feiten achter de krantenkoppen, de beweringen van politici en de beslissingen die zij nemen?

Op basis van 30 jaar onderzoek maakt hoogleraar Sociologie Hein de Haas korte metten met 22 hardnekkige linkse én rechtse migratiemythen, voorziet hij de lezer van essentiële kennis en confronteert ons met ontnuchterende lessen over migratie. Hoe migratie echt werkt is een inspirerend, onthullend en onmisbaar boek dat onze kijk op de wereld compleet zal veranderen.

Hein de Haas is socioloog, geograaf en een internationaal toonaangevend migratieonderzoeker. Tussen 2006 en 2015 was hij onderzoeker aan en mededirecteur van het International Migration Institute (IMI) aan de Universiteit van Oxford. Momenteel is hij hoogleraar Sociologie aan de Universiteit van Amsterdam, van waaruit hij leiding blijft geven aan het IMI. Daarnaast is hij buitengewoon hoogleraar Migratie en Ontwikkeling aan de Universiteit Maastricht.

Over Hoe migratie echt werkt:
‘Wat als de universele aannames in het migratiedebat al die tijd onjuist waren? Hein de Haas haalt in zijn boek algemene migratiemythes onderuit, weerlegt conventionele opvattingen aan beide kanten van het debat en biedt feitelijke en doordachte analyses van een polariserende kwestie. Hoe migratie echt werkt is onmisbaar voor iedereen die geïnteresseerd is in migratie.’ Yascha Mounk, auteur van De identiteitsval en Het grote experiment

‘Een zorgvuldige, gebalanceerde en overtuigende kijk op een van de meest polariserende kwesties van deze tijd. Gewapend met enorm veel data bestrijdt Hein de Haas zaken omtrent migratie die wij als vanzelfsprekend zien. Hij maakt de mythen systematisch met de grond gelijk en brengt propaganda vanuit elke politieke hoek aan het licht.’ Ian Morris, auteur van De val van het Westen en Het lot van een eilandenrijk

‘We hebben veel meer rigoureuze wetenschap en nuchtere analyses van wereldwijde migratieontwikkelingen nodig – en dit grondige, nieuwe boek van Hein de Haas is een uitstekend uitgangspunt. [De Haas] toont op bijzonder heldere en informatieve wijze hoe we de sociale en economische uitdagingen die ons te wachten staan beter tegemoet kunnen treden.’ Parag Khanna, auteur van Azië is de toekomst

Fragment uit (de) Inleiding
Ik heb dit boek geschreven om lezers inzicht te bieden in hoe migratie echt werkt, inzichten die sterk geworteld zijn in de beste data en onderzoek. Het achterliggende doel is om een écht debat over migratie aan te wakkeren. Een debat waarin politici niet langer wegkomen met het afhaspelen van onverbloemde propaganda of beleidsvoorstellen die het misschien goed doen voor de bühne, en hen wellicht ook helpen de volgende verkiezingen te winnen, maar die de echte problemen niet oplossen - en ze in werkelijkheid vaak zelfs erger maken. We kunnen zoveel beter.
  Bovendien is er reden voor hoop dat we het in de toekomst ook beter zullen doen. Uit opinieonderzoek blijkt namelijk dat de meeste mensen een tamelijk genuanceerde mening over migratie hebben. Het is eenvoudigweg niet waar dat de publieke opinie zich massaal tegen immigratie heeft gekeerd. De politieke polarisatie, waarin verstokte voor- en tegenstanders verhit tegenover elkaar staan, is niet representatief voor hoe de meeste mensen over migratie denken en voelen. Want hoewel veel mensen legitieme zorgen hebben over immigratie, integratie en segregatie, begrijpt een ruime meerderheid ook dat migratie tot op zekere hoogte onvermijdelijk is, dat arbeidsmigranten een cruciale rol vervullen en dat immigranten en vluchtelingen fundamentele rechten horen te hebben. Bovendien begrijpen ze de dilemma's die hieruit voortvloeien.
  Wat dit boek bovenal laat zien is dat er geen simpele oplossingen bestaan voor de complexe migratieproblematiek. Maar weten we de onnozele paniek en angst weg te nemen, die al veel te lang een verlammende uitwerking op discussies hebben gehad, dan scheppen we ruimte voor een geïnformeerd debat over de voor- en nadelen van immigratie. Dat zal ons de kans bieden om effectiever beleid uit te denken dan de fouten van het verleden vermijdt en beter uitpakt voor álle leden van onze samenlevingen. (pagina 26(

Terug naar Overzicht alle titels


Geen opmerkingen:

Een reactie posten

De redactie behoudt zich het recht voor reacties te verwijderen