woensdag 19 februari 2014

Frédéric Lenoir 3

Hoe we de wereld kunnen genezen
Ten Have 2014, 224 pagina's - € 19,99

Lenen als E-book via bibliotheek.nl

Oorspronkelijke titel: La guérison du monde (2012)

Wikipedia: Frédéric Lenoir (1962)

Korte beschrijving
De Franse filosoof Lenoir stelt dat de 'megarevolutie' van de mondialisering een 'megacrisis' heeft veroorzaakt die zich uit in problemen zoals de opwarming van de aarde, de financiële crisis en religieus extremisme. Volgens hem zal er een 'ethische wending' plaats moeten vinden om de negatieve ontwikkelingen te stoppen en te komen tot een wereld waarin respect voor de aarde en de mens centraal staat. In het eerste deel van het boek beschrijft hij de problemen en hoe ze zijn ontstaan. In het tweede deel geeft hij aan hoe we tot een verandering kunnen komen. Hij beschrijft welke initiatieven hij ziet en hij noemt daarbij de microfinanciering en de biologisch-dynamische landbouw. Tegenover wat hij beschrijft als 'egoïstisch en verantwoordelijk gedrag' ziet hij ook aanwijzingen dat er een verandering in het menselijk bewustzijn gaande is. De auteur is behalve filosoof ook godsdienstwetenschapper en schrijft voor film en theater. Het boek is geschikt voor iedereen die kritisch is over de economische, politieke en sociale ontwikkelingen in de wereld

Korte toelichting
Hoe we de wereld kunnen genezen is het nieuwe boek van de internationale bestsellerauteur Frédéric Lenoir. Volgens Lenoir is de wereld ziek. De huidige economische crisis, religieus fanatisme en de opwarming van de aarde zijn slechts symptomen van veel diepgaandere problemen. Willen we de wereld genezen dan moeten we ons niet op een enkel symptoom concentreren, maar bedenken hoe de wereld in elkaar zit: een complex organisme dat lijdt aan meerdere kwalen tegelijk.
‘De crisis waarin we ons bevinden is allesomvattend: zij raakt aan alle aspecten van het menselijk bestaan. De veranderingen die zich nu voltrekken zijn waarschijnlijk even heftig als die in het neolithisch tijdperk, toen de mens zijn nomadische bestaan verruilde voor een sedentaire leefwijze.’ – Frédéric Lenoir
In Hoe we de wereld kunnen genezen laat Lenoir zien hoe het zo ver heeft kunnen komen. Toch ziet hij ook wereldwijd voldoende initiatieven – bijvoorbeeld op het gebied van microfinanciering, ecologische landbouw en mensenrechten – die hem hoopvol stemmen. Lenoir pleit voor een nieuwe denkwijze die respect voor de aarde en de mens belangrijker vindt dan rendement, en voorrang geeft aan kwaliteit van leven boven ‘altijd meer’.

Fragment uit het Voorwoord
Van alle kwalen waar de aarde en de mensheid aan lijden, lichten de meeste politici en media er maar één uit: de economische crisis. En ze zien daarvoor vaak maar één oplossing: de groei herstellen door de bestedingen weer op gang te brengen.
Onze wereld is ziek. Maar de huidige economische en financiële crisis is slechts een symptoom van veel diepergaande problemen. In dit boek zullen we zien dat de wortels van de huidige crisis veel verder reiken dan vaak wordt gedacht. En dat de oplossing die ons voortdurend wordt voorgehouden ontoereikend en op de lange termijn onhoudbaar is. Want de aarde beschikt over een eindige hoeveelheid hulpbronnen en de enorme groei van de consumptie van de laatste decennia is juist onlosmakelijk verbonden met de mondiale problemen die we moeten oplossen. (pagina 0).

Terug naar Overzicht alle titels

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

De redactie behoudt zich het recht voor reacties te verwijderen