woensdag 5 februari 2014

Joseph Vogl

Het spook van het kapitaal
Boom 2013, 211 pagina's - € 24,50

Oorspronkelijke titel: Das Gespenst des Kapital (2010/2011)

Wikipedia: Joseph Vogl (1957)

Klik hier voor een voorpublicatie op de website van uitgever Boom.

Bijeenkomst Radboud Universiteit
Op woensdag 26 maart vindt er op de Radboud Universiteit in Nijmegen een tweegesprek plaats tussen de Tsjechische econoom Tomás Sedlácek en Joseph Vogl.  Het wordt als volgt aangekondigd:
Economie is een product van onze cultuur en zodoende onlosmakelijk verbonden met religie, filosofie en literatuur. Uiteindelijk gaat economie over ethiek, over goed en kwaad.

Dat is wat de Tsjechische econoom Tomáš Sedláček stelt in zijn boek Economie van goed en kwaad. ‘Om de crisis te begrijpen kunnen we beter te rade gaan bij het Gilgamesj-epos dan bij rationele economische modellen'.
De Duitse literatuurwetenschapper Joseph Vogl is niet een econoom die bij de literatuur te rade gaat, maar een literatuurwetenschapper die de economie onder de loep neemt.

Zijn boek Het spook van het kapitaal staat volgens Vogl symbool voor de krachten die ons heden bepalen maar die we eigenlijk niet echt begrijpen. Wat bedoelen economen met die ‘onzichtbare hand' van de markt? En hoe rationeel is het hele bouwwerk? Op welke pijlers berust ons geloof in de kapitalistische economie?

Tomáš Sedláček en Joseph Vogl gaan in gesprek over economie, ethiek, religie en literatuur.

Fragment uit hoofdstuk een - De zwarte zwaan
Zoals de aardbeving van Lissabon in 1755 moderne opvattingen over de theodicee op hun grondvesten deed schudden, zo veroorzaken de financiële bevingen van de afgelopen twintig jaar problemen voor het wetenschappelijke aanzien van de economische wetenschap. Het gaat om niets minder dan de geldigheid, de mogelijkheid en de houdbaarheid van een liberale of kapitalistische oikodicee: om de vraag naar de consistentie van die economische geloofsartikelen volgens welke de ondoelmatigheden, kwalen en storingen van het systeem nog met dat systeem verenigbaar is. Of niet. (pagina 27)

Terug naar Overzicht alle titels

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

De redactie behoudt zich het recht voor reacties te verwijderen