zaterdag 22 februari 2014

Erik Brynjolfsson & Andrew McAfee


Het tweede machinetijdperk : hoe de digitale revolutie ons leven zal veranderen
Het Spectrum 2014, 271 pagina's - € 20,--


Wikipedia: Erik Brynjolfsson (1962) en Andrew McAfee (19)

Korte beschrijving
In dit internationaal gelauwerde boek beschrijven de auteurs, beiden IT-wetenschappers aan het MIT, uitermate diepgaand de opkomst en het gebruik van informatietechnologie. Zij schetsen de positieve en negatieve gevolgen van het gebruik daarvan. De auteurs zien in deze technologie hetzelfde effect als de meest ingrijpende verandering in het menselijk bestaan, de uitvinding van de stoommachine die de Industriële Revolutie teweegbracht. Waar deze laatste vooral het fysieke vermogen van de mens vergrootte (handwerk werd machinewerk), zijn de auteurs er van overtuigd dat de ICT het mentale vermogen van de mens vergroot (denkwerk wordt machinewerk). Deze paperback, met notenapparaat en gedetailleerd register, in niet gemakkelijk toegankelijke taal geschreven, is als studieboek alleen geschikt voor hoogopgeleide lezers.
Klik hier voor een korte bespreking op de website van Ray Kurzweil

Enkele uitspraken uit een interview in De Volkskrant (22-2-2014)
Maar er was een belangrijk verschil (met de eerste Industriële Revolutie). In het eerste machinetijdperk was de mens noodzakelijk om de machines te besturen. Menselijke arbeid was complementair aan de nieuwe technologieën. In het tweede machinetijdperk zijn machines, dikwijls een vervanging van mensen, met ontwrichtende gevolgen voor de werkgelegenheid.

() Er zijn twee slechte ideeën waarnaar we onze oren niet zouden moeten laten hangen. Het eerste slechte idee is doen alsof alles bij het oude blijft. We maken een tijd door van grote veranderingen. Op onze schouders rust de verantwoording om de maatschappij daar klaar voor te maken. Het tweede slechte idee is proberen om de technologische opmars te stoppen of te vertragen. Af en toe horen we goed bedoelende mensen zeggen dat we de vooruitgang beter kunnen stoppen als technologie zoveel ontwrichting veroorzaakt. Een vreselijk slecht idee. Deze personen proberen het verleden te beschermen tegen de toekomst. Wij willen de toekomst beschermen tegen het verleden, want als we onze zaken goed op orde krijgen, stevenen we af op een betere toekomst.

() Ons eerste advies is dat we juist die vaardigheden moeten ontwikkelen waarin wij als mensen beter zijn dan machines. Dus ik denk niet dat het stampen van hoofdsteden of van jaartallen van belangrijke veldslagen een goede besteding is van de schaarse tijd van kinderen. Leraren zouden zich meer moeten concentreren op het stimuleren van creativiteit en sociale vaardigheden.
Ten tweede zullen mensen over een veel groter aanpassingsvermogen moeten beschikken. Weinig vaardigheden zullen zoals vroeger veertig jaar economisch houdbaar blijven. Levenslang leren is dus van fundamenteel belang. En ten derde zal het steeds belangrijker worden dat mensen iets vinden waar ze echt hartstocht voor hebben. We willen leraren en ouders aanmoedigen om die hartstochten te herkennen bij hun kinderen. De reden is dat het in onze winner-take-all maatschappij steeds minder loont om gemiddeld te zijn.

() De laatste zin in ons boek is: 'Technologie is niet ons lot. Wij maken zelf ons lot.' We zijn geen pessimisten, maar ook geen utopisten. Technologische vooruitgang kan een mooie uitkomst hebben voor ons allemaal, zolang we maar niet achterover leunen en denken dat alles onvermijdelijk is, in positieve dan wel negatieve zin.

Fragment uit 1. De grote verhalen
Ons werk heeft tot drie ruwe conclusies geleid.
   De eerste is dat we leven in een tijd waarin digitale technologieën waarvan de kern wordt gevormd door computers, software en netwerken enorme voorwaartse sprongen maken. Nieuw kunnen we deze technologieën niet echt noemen. In het bedrijfsleven wordt al meer dan vijftig jaar gebruikgemaakt van computers, en Time riep de personal computer in 1982 al uit tot de machine van het jaar. Maar zoals er generaties overheen zijn gegaan voordat de stoommachines krachtig genoeg waren om de hele industriële revolutie voort te stuwen, heeft het ook tijd gekost om onze digitale machines steeds verder te verbeteren.
  () Onze tweede conclusie is dat de diepgaande veranderingen door de digitale technologie veranderingen ten goede zullen zijn. Het tijdperk dat voor de deur staat, wordt niet alleen anders maar ook beter, want we zullen zowel de verscheidenheid als de omvang van onze consumptie kunnen bepalen.
  () Onze derde conclusie is minder optimistisch: de digitalisering stelt ons voor een aantal netelige problemen. Op zichzelf is dat niet verbazingwekkend noch alarmerend. Zelfs de meest heilzame ontwikkelingen brengen ongewenste consequenties met zich mee die bedwongen moeten worden. Londen raakte door de industriële revolutie bedekt met een dikke laag roet en kinderarbeid was aan de orde van de dag. Wat zullen daar de moderne equivalenten van zijn? De steeds sneller voortschrijdende digitalisering zal waarschijnlijk grotere gevolgen hebben voor de economie dan voor het milieu. Als computers krachtiger worden , komt er binnen het bedrijfsleven vanzelf steeds minder vraag naar bepaalde soorten werknemers. Sommige en misschien zelfs heel veel mensen zullen de snelle technologische vooruitgang niet bij kunnen houden. (p. 18-19)

Artikel: Tijdens de komende tien jaar zullen we getuige zijn van een enorme golf van nieuwe technologieën die ons dwingen onze economische instituties en inzichten te herzien. (maart 2015)

Lees zeker ook:
Kevin Kelly. De wil van technologie (2010/2012)
Ray Kurzweil. De singulariteit is nabij : het moment waarop de mensheid de grenzen van de biologie overstijgt (2005/2011)
Rutger Bregman. De geschiedenis van de vooruitgang (2013)
Peter-Paul Verbeek. De grens van de mens (2011)
Lone Frank. De vijfde revolutie : omdat hersenwetenschap onze wereld gaat veranderen (2007/2010)
Jeremy Rifkin. De Derde Industriële Revolutie : naar een transformatie van economie en samenleving (2011/2014)

Harvard Book store - interview (50:17) (4-2-2014) (1.685 views op 22-2-14)TED-talkErik Brynjolfsson: The key to growth? Race with the machines (april 2013) (11:56) (872.609 views op 22-2-14)Klik hier voor een andere TED-talk - Andrew McAfee: What will future jobs look like? (juni 2013) (14:250 (1.205.110 views op 22-2-2014)

Terug naar Overzicht alle titels

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

De redactie behoudt zich het recht voor reacties te verwijderen