woensdag 5 februari 2014

Aryan van der Leij

De pretparkgeneratie
Nijgh & Van Ditmar 2013, 319 pagina's - € 19,95

Lenen als E-book via bibliotheek.nl

Website UVA: Aryan van der Ley (1946)

Korte beschrijving
De auteur, sinds 2011 emeritus hoogleraar orthopedagogiek aan de Universiteit van Amsterdam, geeft zijn visie op de hedendaagse jeugd, voor wie 'alles leuk moet zijn'. Hij baseert zijn verhaal op eigen ervaringen, krantenknipsels en internet. Aan de orde komen: opgroeien zonder grenzen; opkomst en bloei van de 'pretparkcultuur'; extreem gedrag, waaronder obsessies, geweld en seks; de neergang van de gewetensfunctie; Marokkanen in 'pretparkland'; 'pretparkisering' in onderwijs en politiek. De auteur gaat vooral in op wat er allemaal mis is met deze 'pretparkgeneratie' en hun ouders, de 'oerpretparkgeneratie'. In het laatste hoofdstuk relativeert hij dit wel enigszins en geeft ook oplossingen, waarbij de nadruk ligt op de taak van ouders bij het ontwikkelen van moreel besef. Achterin een uitgebreide bronnenlijst en een 'pretparkgehaltetest'. Weliswaar generaliseert de auteur nogal en vertelt hij weinig nieuws, maar het boek is vlot geschreven en kan veel leesplezier geven, vooral aan hen die de uitwassen van de culturele veranderingen breed uitgemeten willen zien. Met literatuurverwijzingen in eindnoten.

Fragment uit het Voorwoord
Telkens wanneer ik de afgelopen jaren in gezelschap het idee opperde een boek over de pretparkgeneratie te schrijven, kon ik rekenen op stevige bijval. Pretparkgeneratie, met dat woord werd een herkenbaar probleem benoemd. Voorbeelden en ervaringen buitelden over elkaar heen. Uiteraard ging het altijd over anderen, de kinderen van mijn gesprekspartners waren niet zo en als ouders deden zij er ook niet aan mee. Hoe verder ik erin dook, des te sterker echter mijn overtuiging werd dat het verder gaat dan het gedrag van sommige kinderen en de omgang van ouders met die kinderen. Het pretparkmodel staat model voor vrijwel de gehele wijze waarop we in onze huidige samenleving met elkaar omgaan. Zo'n gedachte moet uitgewerkt worden, wil zij enige kans van slagen maken om te landen in een polder vol meningen. Dat vergt een grondiger aanpak dan casual kout aan de borreltafel.  (pagina 7)

Lezing in Bibliotheek Oss
Op maandag 3 februari 2014 verzorgde Aryan van der Leij naar eigen zeggen de eerste keer in ene openbare bibliotheek een lezing over zijn boek. Van deze bijeenkomst werd onderstaand filmpje gemaakt. Klik hier voor de aankondiging van deze lezing.

Klik hier voor een onderwerp uit de NCRV-rubriek Altijd wat met Aryan van der Leij (13 mei 2013)

Artikel: Zelf geschapen - ... een cultuur die nog het best vergeleken kan worden met een pretpark. (januari 2014)

Lezing op maandag 3 februari in de Bibliotheek Oss (10:08)Terug naar Overzicht alle titels

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

De redactie behoudt zich het recht voor reacties te verwijderen