dinsdag 26 januari 2016

Joost Smiers, Pieter Pekelharing en John Huige


De macht van de megaonderneming : naar een rechtvaardige internationale economie

Van Gennep 2016, pagina's -  € 22,50

Klik hier voor de inleiding en een deel van het eerste hoofdstuk

Korte beschrijving
Een studie over de minder plezierige kanten van de huidige mondialisering en met name over hoe onze economieën mondiaal bestierd worden. Dit boek maakt duidelijk wat er sinds de opkomst van het neoliberalisme wereldwijd aan de gang is waar het gaat om de macht van grote ondernemingen. De macht over 'wat er geproduceerd wordt, hoe dat gebeurt, wie daar al of niet baat bij heeft, hoe er wordt getransporteerd, hoe er geconsumeerd wordt en wie daaraan verdient, is in handen van een zeer beperkt aantal grote transnationale ondernemingen en met hen verknoopte megabanken en weinig transparante andere financiële instellingen'. Kortom: duidelijk wordt dat té veel macht in de handen van té weinig instellingen is. De auteurs pleiten daarom voor veranderingen. Begrijpelijk, maar of hun oproep gevolg vindt, is de vraag, gegeven de grote belangen die rond de megaondernemingen spelen. Voorzien van een literatuurlijst.

Tekst op website uitgever
Sinds de crisis van 2008 is er toenemende ontevredenheid over het huidige systeem van bijna ongelimiteerde internationale vrijhandel. Steeds meer mensen verlangen naar ideeën over een rechtvaardiger en duurzamer inrichting van onze economieën.

In dit boek leggen de auteurs transnationale megaondernemingen, zoals Volkswagen, Monsanto en Starbucks, op de pijnbank. Ze laten zien hoe deze bedrijven (inter)nationale wet- en regelgeving weten te omzeilen en zo de uitgangspunten van vrije markt en democratie ondermijnen. Maar daar blijft het niet bij. Het boek bevat gedurfde voorstellen voor wezenlijke veranderingen op het gebied van het mededingingsrecht, het afschaffen van het intellectuele eigendomsrecht en de beperkte aansprakelijkheid van aandeelhouders; ondernemers die misdaden begaan krijgen hun terechte straf.

Het resultaat is een levendig geschreven, vlammend pleidooi voor een nieuwe economische orde, waarin geen enkel bedrijf de markt kan overheersen.

Joost Smiers is emeritus hoogleraar politicologie aan de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht, Pieter Pekelharing is docent sociale en politieke filosofie aan de Universiteit van Amsterdam en John Huige is politiek econoom op het terrein van duurzame en solidaire economie.

Fragment uit de Inleiding
Het economische, politieke en culturele leven in veel landen in de wereld wordt overheerst door ondernemingen die te veel invloed hebben en vaak marktdominant zijn. Dat zijn meestal bedrijven die uitgegroeid zijn tot transnationale ondernemingen. Voor hen is the sky the limit - en misschien dat niet eens. Dit fenomeen van ongebreidelde marktmacht is strijdig met het beginsel van vrije concurrentie en ondermijnt de democratie. Tegelijk is de structuur van die transnationale ondernemingen zo complex geworden dat nauwelijks te begrijpen valt wat ze, waar ook ter wereld, uitrichten en welke consequenties dat heeft. Dus kunnen ze elke vorm van regelgeving over hun handel en wandel ongelezen laten en zelfs verhinderen. Nog ernstiger is dat zulke transnationale ondernemingen als gezamenlijk blok - in nauwe verbinding met overheden - wereldwijd hun belangen veiligstellen: ze opereren als corpocratische complexen, die onderling sterk verweven en machtig zijn.
  In dit boek onderzoeken we wat de karakteristieken zijn van die marktdominantie en invloed, en leggen we uit waarom daar schadelijke kanten aan zitten. Voorzien van die kennis zetten we bijl aan de wortel van dit kwaad. (pagina 7)

Terug naar Overzicht alle titels

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

De redactie behoudt zich het recht voor reacties te verwijderen