dinsdag 19 augustus 2014

Lone Frank 2

Mijn supergenen : opkomst van de huis-tuin-en-keukengenetica
Maven 2011, 334 pagina's - € 22,--

Lenen als E-book via bibliotheek.nl

Oorspronkelijke titel: Mit smukke geniom : historier fra genetikkens (2010)

Website Lone Frank (Denemarken)

Korte beschrijving
De schrijver, een wetenschapsjournalist, geeft een aantal bespiegelingen, waaronder ook ethische, over ontwikkelingen in de moderne genetica, zoals DNA-diagnostiek en genetische bepaaldheid van gedrag, persoonlijkheid en psychiatrische aandoeningen. De benadering is populair en sterk persoonlijk gekleurd (zoals onder meer blijkt uit de ondertitel: 'de opkomst van de huis-tuin-en-keukengenetica'). Veel informatie wordt verstrekt via dialogen en interviews met wetenschappers. De wetenschappelijke basis van veel van de besproken onderwerpen wordt niet, onvolledig of onjuist uitgelegd. Voor het begrip van de behandelde onderwerpen noodzakelijke illustraties ontbreken vrijwel geheel. De voor de gemiddelde lezer benodigde genetische achtergrondinformatie wordt in dit boek niet geboden. Een verklarende woordenlijst, referenties en index worden node gemist.

Fragment uit de Proloog
Dat we nu eindelijk deze vragen kunnen gaan stellen komt doordat er iets bijzonder revolutionairs plaatsvindt. Genetica is niet langer alleen een zaak voor wetenschappers en experts, maar wordt iets heel alledaags. Iets waar iedereen zich mee bezig kan houden, omdat de genetica opeens echt voor iedereen een praktische mogelijkheid gaat worden. Er is een duidelijke parallel te trekken met de wereld van de computers. Oorspronkelijk waren computers grote, ingewikkelde apparaten - mainframes - die op universiteiten en bij privébedrijven stonden, goed afgeschermd van de gewone man en uitsluitend toegankelijk voor ingewijden en specialisten. Maar toen brak de technologische dijk, de prijzen daalden drastisch en computers werden een gereedschap voor de massa. De pc was geboren en de wereld was voor altijd veranderd.
  Over tien jaar zal bij pasgeborenen in de geïndustrialiseerde wereld puur automatisch de complete erfmassa worden geanalyseerd en ontcijferd. De trotse ouders krijgen die dan in de kraamkliniek op een cd mee naar huis. (pagina 17-18)

Terug naar Overzicht alle titels

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

De redactie behoudt zich het recht voor reacties te verwijderen