dinsdag 19 augustus 2014

Michael J. Sandel 2

Pleidooi tegen volmaaktheid : een ethiek voor gentechnologie
Ten Have 2012, 115 pagina's - € 16,99

Oorspronkelijke titel: The case against perfection : ethics in the age of genetic engineering (2007)

Wikipedia: Michael Sandel (1953)

Korte beschrijving
Sandel is filosoof in Harvard. In dit boek gaat hij in op de morele consequenties van moderne technologie, met name gentechnologie. Hij gebruikt duidelijke en aansprekende voorbeelden om de ethische vraagstukken aan de orde te stellen. Bijvoorbeeld: in hoeverre mag je ingrijpen in genetische eigenschappen van je kinderen? Of mag een atleet via genetische manipulatie zijn spierkracht verbeteren? En hoe verhoudt zich die gentechnologie ten opzichte van intensieve training en bijvoorbeeld dopinggebruik? Ook de 'nieuwe eugenetica' komt aan de orde evenals stamcelonderzoek. Een lezenswaardig boek, waarin stelling wordt genomen tegen het streven ideale mensen te creëren. Met onder meer literatuurverwijzingen in eindnoten.

Fragment uit hoofdstuk 5. Beheersing en talent
De impuls van Prometheus is besmettelijk. Zowel in ouderschap als in sport ondergraaft hij de gegeven aard van de menselijke ervaring. Wanneer doping gemeengoed wordt, denken sporters die er geen gebruik van maken dat ze 'naakt spelen'. Wanneer genetische tests standaard deel gaan uitmaken van zwangerschapsbegeleiding, krijgen ouders die hun kind niet laten testen het verwijt 'blind te vliegen', en worden ze voor elke erfelijke aandoening van hun kind verantwoordelijk gehouden.
  Paradoxaal genoeg zou de uitbarsting van verantwoordelijkheid voor ons eigen levenslot, en voor dat van onze kinderen onze solidariteit met mensen die het minder goed hebben getroffen dan wij weleens kunnen verminderen. Hoe meer wij openstaan voor de toevalligheid van onze levenssituatie, hoe meer aanleiding we hebben ons lot met anderen te delen. (pagina 75)

Youtube: Harvard Prof. Michael Sandel on Human Genetic Modification, Berkeley, CATerug naar Overzicht alle titels

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

De redactie behoudt zich het recht voor reacties te verwijderen