woensdag 25 april 2018

Bas Heijne 5


Vrijheid, gelijkheid, broederschap

VU University Press 2018, 64 pagina's - € ??

Dit boekje bevat de uitgebreide versie van de Abraham Kuyperlezing die Bas Heijne op dinsdag 24 april 2018 uitsprak in de Westerkerk in Amsterdam

Wikipedia: Bas Heijne (1960)

Aankondiging programma 24 april 2018 - Meer vrijheid, gelijkheid, broederschap? Was het maar zo simpel

Het nationalisme bloeit opnieuw overal. In Europa, Rusland, Turkije en de Verenigde Staten zijn onderwerpen als godsdienst, kleur, ras en nationaliteit weer terug in het debat. In plaats van een blauwdruk voor onze toekomst te ontwerpen, beloven steeds meer politici, ook in Nederland, een terugkeer naar een zuiver verleden. Bas Heijne vraagt zich af waarom de idealen waarmee hij opgroeide, het streven naar meer vrijheid, meer gelijkheid en broederschap, op basis van een gedeelde menselijkheid, aan kracht verliezen of zelfs grote weerzin oproepen? Is er sprake van een noodzakelijke correctie of een levensgevaarlijke ontsporing?
Bas Heijne spreekt over de mogelijkheden van een nieuwe Verlichting in een wereld waarin nieuwe (psychologische) kennis en technologie ons mensbeeld verandert.

Fragment uit Vrijheid
2
Dat roept pijnlijke vragen op. Is mijn hoofd nog van mij, zijn mijn gedachten nog van mij? Wat eruitziet als een voortdurende bevestiging van mijn persoonlijke vrijheid, een oneindige keuzevrijheid, blijkt in wezen een steeds verdere inperking. Iedere dag, ieder uur word ik nu aangesproken door fictieve personages die me op dezelfde energieke toon aansporen iets te lezen. iets te kopen, meer te bewegen, mijn mening te geven, te liken, te raten. De quasi-persoonlijke manier waarop dat gebeurt, moet verhullen dat het juist een door en door onpersoonlijk proces is waar ik tegenwoordig onderdeel van ben.
  Voor de machine ben ik net zomin een persoonlijkheid als hij zelf is. Ik ben niets anders dan een verzameling data, die beïnvloed en aangestuurd kan worden, genudged en gemanipuleerd.
  De data die ik achterlaat, op sites en in sociale media als Facebook, worden niet alleen commercieel gebruikt, maar ook aangewend om in mijn brein te komen en mijn gedachten en opinies te beïnvloeden.
  Ik ben helemaal geen subject, ik ben een object, een prooi. (pagina 26-27)

Enkele andere boeken van Bas Heijne
Staat van Nederland : een pleidooi (2017)
Onbehagen : Nieuw Licht op de beschaafde mens (2016)
Wereldverbeteraars : Gandhi, King, Mandela - hun erfenis (2017)
Kleine filosofie van de volmaakte mens (2015)
De betovering van de wereld (2013)

Tv-series
De volmaakte mens (2015)
Onbehagen (2018)

Artikel: Mens: Hij is allang niet meer van zichzelf, hij is geen subject meer - hij is object geworden. En prooi. (april 2018)

Terug naar Overzicht alle titels

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

De redactie behoudt zich het recht voor reacties te verwijderen