woensdag 11 april 2018

Richard Thaler & Cass Sunstein

Nudge : naar betere beslissingen over gezondheid, geluk en welvaart
Business Contact 2015, 303 pagina's - € 15,--

Lenen als E-book via bibliotheek.nl

Oorspronkelijke titel: Nudge: Improving Decisions About Health, Wealth, and Happiness (2009)

Wikipedia: Richard Thaler (1945) en Cass Sustein ()

Korte beschrijving
Hoe kunnen wij mensen in onze omgeving of in de samenleving ertoe brengen om de juiste keuzes te maken, keuzes waardoor zij gezonder en gelukkiger worden, en waardoor zij over meer welvaart en vrijheid beschikken?

Dagelijks nemen wij talloze beslissingen, maar helaas blijken veel van onze keuzes achteraf verkeerd uit te pakken. Thaler en Sunstein stellen dat dat komt doordat wij ons - menselijk als we zijn - laten leiden door vooroordelen. Helaas betalen wij voor onze blunders op het gebied van onderwijs, geld, familie, en zelfs onze hele planeet, een hoge prijs: onze welvaart en gezondheid.

De auteurs laten zien hoe wij mensen in onze directe omgeving, in de samenleving of op het werk een zetje in de goede richting kunnen geven. We kunnen hen met zachte hand – met een nudge – naar betere keuzes leiden, zonder hen te beperken in hun keuzevrijheid. Bijvoorbeeld scholen en bedrijfscafetaria die alleen gezonde voeding aanbieden, betere pensioenplanning, meer rookvrije zones instellen en betere arbeidsvoorwaarden stellen.


Nudge biedt ons een verzameling nieuwe inzichten en opvattingen die van belang kunnen zijn voor individuen, leiders van organisaties en overheden, beleidsmakers en politici. Dit is een van de meest maatschappelijk betrokken en provocerende boeken van de laatste jaren.

Lees ook: Misbehaving : hoe we de gedragseconomie uitvonden (2018)

Terug naar Overzicht alle titels

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

De redactie behoudt zich het recht voor reacties te verwijderen