maandag 16 april 2018

Tim O'Reilly

De nieuwe economie : hoe gaat de technologie de wereld veranderen en wat betekent dit voor ons?
Karakter uitgevers 2018, 448 pagina's - € 29,99

Lenen als E-book via bibliotheek.nl

Oorspronkelijke titel: WTF? : What's the future and why it's up to us (2017)

Wikipedia: Tim O'Reilly (1954)

Korte beschrijving
De Amerikaanse trendspotter Tim O'Reilly gaat in op de plaats die nieuwe technologieën zoals Artificial Intelligence moeten krijgen in onze samenleving. O'Reilly is het geweten van Silicon Valley en heeft een vooruitziende blik wat betreft die nieuwe technologieën en de implicaties daarvan. In zijn boek staat deze vraag centraal: hoe gaat de technologie de wereld veranderen en wat betekent dit voor ons? (de ondertitel) ofwel: hoe wij de technologieën die we creëren de baas kunnen blijven, voordat zij ons de baas worden. In deze interessante combinatie van pamflet, biografie en handboek voor bedrijfsstrategie trekt O’Reilly lering uit netwerkplatforms als Amazon, Google, Facebook, Airbnb en Uber. Daarbij laat hij zien dat onze economie en financiële markten steeds vaker worden aangestuurd door algoritmen. Zijn pleidooi: die algoritmen moeten worden herschreven! Uitvoering: geen kleurendruk, geen illustraties, traditionele typografie/lay-out; met index. Een actueel en in zijn soort visionair boek.

Korte beschrijving op website uitgever
Wat hebben zelfrijdende auto’s, on demand dienstverlening, kunstmatige intelligentie en inkomensongelijkheid met elkaar gemeen? Het zijn signalen dat we halsoverkop afstormen op een wereld die door technologie wordt bepaald, op manieren die we niet begrijpen en waarvoor we alle reden hebben bang te zijn. Maar weinigen hebben zo’n vooruitziende blik voor nieuwe technologieën als Tim O’Reilly.

In De nieuwe economie onderzoekt hij de dringende vraag hoe wij de technologieën die we creëren de baas kunnen blijven, voordat zij ons de baas worden. Welke keuzes moeten nu gemaakt worden om in de toekomst een wereld te krijgen waarin we willen leven? Met de technieken die hij met zijn grensverleggende onderneming heeft gebruikt om eerdere innovatiegolven te voorspellen en te verklaren, creëert O’Reilly een denkkader voor de innovaties van de 21e eeuw. Welke veranderingen veroorzaken deze technologieën bij de overheid, op de financiële markten en in het onderwijs, het bedrijfsleven en de economie als geheel en hoe kunnen wij die veranderingen vormgeven?

In deze sterke combinatie van biografie,handboek voor bedrijfsstrategie en strijdkreet trekt O’Reilly lering uit netwerkplatforms als Amazon, Google, Facebook, Airbnb en Uber en laat hij daarmee zien dat onze economie en financiële markten steeds vaker worden aangestuurd door algoritmen.

Fragment uit 12. De regels herschrijven
De juiste vragen stellen
Ik ben geen econoom, politicus of financier die meteen een antwoord paraat heeft op de vraag waarom de status quo wel of niet veranderd kan worden. Ik ben een technoloog en ondernemer met oog voor discrepanties tussen het bestaande en het mogelijke, die vragen stelt waarop de antwoorden de weg naar een betere toekomst kunnen wijzen.
  Waarom wordt kapitaal nauwelijks belast, terwijl er zoveel van is dat het veelal ongebruikt blijft in plaats van productief in de economie te worden ingezet? Waarom wordt arbeidsinkomen zwaarder belast, terwijl een van de problemen waar onze economie mee kampt, is dat de totale consumptieve vraag achterblijft omdat gewone mensen te weinig te besteden hebben? Dit is wat economen als de voormalige minister van Financiën Larry Summers bedoelen als ze het hebben over 'seculiere stagnatie'.  Hij schrijft dat 'de grootste rem op de wereldeconomie momenteel aan de vraagzijde, niet aan de aanbodzijde zit'.
  Waarom behandelen we louter financiële beleggingen precies hetzelfde als echte bedrijfsinvesteringen? Feitelijk gaat slechts zo'n 15 procent van alle geldstromen vanuit financiële instellingen naar bedrijfsinvesteringen,' zegt Rana Foroohar. 'De rest wordt rondgepompt in een gesloten financiële cirkel, met de koop en verkoop van bestaande activa als vastgoed, aandelen en obligaties. 'Er is een zekere liquiditeit in het systeem nodig, maar 85 procent? Zoals we in het volgende hoofdstuk zullen zien, heeft slechts een klein deel van de bevolking toegang tot deze enorme geldstroom, die onophoudelijk kapitaal wegzuigt uit de reële economie. (pagina 318)

Fragment uit 16. Werken aan dingen die ertoe doen
Het is heel gemakkelijk om dingen alleen op lokaal niveau te verbeteren, maar uiteindelijk loop je tegen de consequenties aan. Onze samenleving heeft veel weg van een piramidespel. We lenen van andere landen om onze consumptie te financieren en we lenen van onze kinderen door ze met schulden op te zadelen, de niet-hernieuwbare hulpbronnen op te maken en grote uitdagingen zoals de inkomensongelijkheid, de klimaatverandering en de wereldgezondheidssituatie niet aan te pakken. (pagina 409)

Slotregels uit een interview
"En voor ons allemaal ligt de vraag voor: wat is een eerlijke samenleving, en wat bedoelen we überhaupt precies met eerlijk? Hoe krijgen we die doelen in ons kernalgoritme?" En  dat is volgens hem precies de vraag die Facebook zichzelf nu heel hard stelt. "Als ik met Mark praat, blijkt dat hij veel nadenkt over wat goed is en wat fout." Daarom is O'Reilly uiteindelijk optimistisch over de huidige crisis rondom Facebook. "Er wordt hard aan oplossingen gewerkt en het is een geweldige kans om het te hebben over de cruciale vragen die onze toekomst gaan bepalen."
(NRC Handelblad: 'Onze hele economie draait op het verkeerde algoritme', zaterdag 28 april 2018)

Youtube - Tim O'Reilly: "WTF?: What's the Future and Why It's Up to Us" | Talks at Google (december 2017)


Terug naar Overzicht alle titels

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

De redactie behoudt zich het recht voor reacties te verwijderen