dinsdag 12 mei 2020

Bart Verheggen

Wat iedereen zou moeten weten over klimaatverandering
Prometheus 2020, 202 pagina's € 15,--

Website Bart Verheggen (1972)

Korte beschrijving
Klimaatwetenschapper Bart Verheggen (1972) zet in dit boek nog eens overzichtelijk op een rij wat we inmiddels weten over klimaatverandering en wat we er tegen kunnen doen. Want dat de mens hier invloed op heeft, wordt nog maar door weinigen betwist, al ergert de auteur zich wel aan hen, zoals hij meer dan eens laat blijken. Waarschijnlijk zal echter ook deze publicatie hen niet overtuigen, want veel meer dan de wetenschappelijke feiten zijn het momenteel de overheidsmaatregelen op dit gebied die mensen sceptisch maken. Gebruik van aardgas uitbannen terwijl buurlanden dit juist omarmen, biomassacentrales stoken met hout van bomen die elders gekapt moeten worden en afval gescheiden inzamelen dat later toch in de vuilverbrander verdwijnt. We zijn in een fase beland waarbij het creëren van draagvlak onder de bevolking bepalend is voor succesvol beleid en dat is veel meer een zaak van het hart dan van het hoofd. Na de wetenschappers zijn nu de politici aan zet en zal moeten blijken in hoeverre hun kiezers bereid zijn offers te brengen voor wat betreft hun comfort en bestedingsmogelijkheden. Voegt niet veel toe aan bestaande publicaties. Vereist door wetenschappelijk taalgebruik enige voorkennis. Bevat figuren in zwart-wit. Met literatuurlijst, op www.bartverheggen.nl ook blogposts.

Tekst op website uitgever
Over klimaatverandering doen de meest uiteenlopende verhalen de ronde. De ene krantenkop vraagt zich af: ‘Hoezo opwarming?’ terwijl elders valt te lezen: ‘De mensheid stevent af op een klimaatcatastrofe’. Geen wonder dat veel mensen in verwarring zijn en niet weten hoe de vork in de steel zit.

In het publieke debat lopen de meningen over klimaatverandering sterk uiteen, ook over feitelijke aspecten die wetenschappelijk gezien heel helder zijn. Zo weten we al sinds de negentiende eeuw dat CO2 een opwarmend effect heeft. Voor een zinnige maatschappelijke discussie is het belangrijk om de wetenschappelijke inzichten goed in beeld te hebben. Zonder bagatellisering en zonder overdrijving.

Met dit boek schept klimaatwetenschapper Bart Verheggen duidelijkheid in de veelheid aan - soms tegenstrijdige - informatie. Met medewerking van Jos Hagelaars en Hans Custers legt hij op een heldere en begrijpelijke manier uit wat we zoal weten over klimaatverandering: hoe en waarom verandert het klimaat en hoe weten we dat eigenlijk? Welke risico’s kleven daaraan en hoe kunnen we die beperken?

Dr. ir. Bart Verheggen (1972) is klimaatwetenschapper en docent aan Amsterdam University College. Hij neemt – onder andere middels zijn blog – al jaren actief deel aan het maatschappelijke debat over klimaatverandering.

‘Of het nu gaat om bedrieglijke beweringen van politici, verwarrende berichtgeving in de kranten of willekeurige twitteraars die met drogredeneringen strooien, Verheggen is niet te beroerd voor een factcheck. Onvermoeibaar herhaalt hij de wetenschappelijke feiten en ontkracht hij misleidende mythes.’ - De Groene Amsterdammer

Fragment uit 1. Het maatschappelijk klimaatdebat
Het klimaatsysteem is uiterst complex. Dat schept ruimte voor verschillende interpretaties. Toch verklaart dit maar voor een deel het felle maatschappelijke debat over klimaatverandering. Er woedt per slot van rekening geen hevig maatschappelijk debat over, ik noem maar wat, sterrenkunde. Dat is ook een complex onderwerp, maar het heeft geen directe maatschappelijke consequenties.
  Klimaatverandering kan daarentegen wel raken aan je persoonlijke waarden en politieke ideologie. Sommige mensen zijn bang dat klimaatverandering een ontwrichtend effect op de maatschappij heeft. Anderen zijn van mening dat maatregelen om de opwarming te beperken de welvaart bedreigen. Of ze menen dat de nietige mens geen wezenlijke invloed kan hebben op de machtige natuur. Niet iedereen gaat op dezelfde manier met risico's om, niet iedereen heeft eenzelfde ideaalbeeld van menselijk welzijn, en niet iedereen hecht evenveel belang aan toekomstig welzijn. En voor weer anderen is de realiteit - van klimaatverandering zelf, of van de maatregelen die nodig zijn om die te beperken - te bedreigend om onder ogen te zien.
  Deze link met ieders waarden stelsel en persoonlijke overtuigingen maakt dat mensen de informatie over klimaatverandering sterker zullen filteren dan informatie over bijvoorbeeld zwaartekrachtgolven. Daarom zijn we het zo hartgrondig oneens over klimaatverandering. Het is tevens de reden dat er een grote kloof bestaat tussen hoe het brede publiek denkt over klimaatverandering en wat daarover wetenschappelijk bekend is. Dat is zorgwekkend voor een maatschappelijk relevant onderwerp, waarbij we mogen hopen dat de meningsvorming mede gestoeld is op wetenschappelijke kennis en inzichten. (pagina 13-14)

Terug naar Overzicht alle titels

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

De redactie behoudt zich het recht voor reacties te verwijderen