zondag 3 mei 2020

Nu het nog kan : Extinction rebellion

Nu het nog kan
Deze bundel is samengesteld onder redactie van Eva Rovers, in samenwerking met Extinction Rebellion Nederland.
De Bezige bij 2020, 192 pagina's € 10,--

Korte beschrijving
De Aarde bevindt zich in een wereldwijde klimaatcrisis; een ecologische ramp is zich aan het voltrekken. De toekomst van de mensheid staat op het spel. Moet de mens machteloos toezien of heeft hij nog tijd om tegen deze noodlottige  ontwikkelingen in verzet te gaan? Dit boek geeft een bundeling van bijdragen, met raadgevingen hoe de strijd moet worden aangegaan. Talrijke contribuanten, zoals Jan Terlouw, Ernst-Jan Kuiper en David Van Reybrouck, geven achtergrondinformatie en adviezen voor een antwoord omgaan met het leefmilieu. Talrijke illustraties, soms wat sensationeel, trachten de lezer te overtuigen. Met een bronvermelding wordt deze uitgave, waarin de Coronaproblematiek niet besproken wordt, afgesloten. Deze gemakkelijk leesbare, indringende uitgave is vooral bestemd om degenen in individueel of collectief verband die zich nog niet of onvoldoende bewust zijn van deze problematiek, tot een andere, meer rebellerende attitude op te roepen.

Tekst op website uitgever
We leven in een uitzonderlijke tijd. Alles staat op het spel: ons welzijn, onze toekomst, onze planeet.
Samen kunnen we een einde maken aan de wereldwijde klimaatcrisis en de ecologische ramp die zich aan het voltrekken is. Niemand hoeft machteloos toe te kijken. Maar het is nu of nooit.
Dit boek geeft je hoofd de kennis, je hart het vuur en je handen de instrumenten om in actie te komen tegen extinctie en vóór het leven.

Lees, leer en rebelleer. Nu het nog kan.

Fragment uit (de) Introductie
Het boek is opgebouwd uit drie delen, in overeenstemming met de drie eisen van Extinction Rebellion: wees eerlijk, doe wat nodig is en laat burgers beslissen. We zijn eerlijk over de klimaatcrisis, maar ook over onszelf. Want kritisch reflecteren, leren van fouten en ruimte maken voor herstel zijn essentiële waarden van onze jonge beweging. In het deel ‘Doe wat nodig is’ laten we zien wat overheid, burgers, maar ook wijzelf als beweging kunnen doen om de noodzakelijke verandering teweeg te brengen. Naast artikelen die bijvoorbeeld uitleg geven over hoe je vreedzaam in verzet kunt komen, gaan andere artikelen meer over systeemverandering, bijvoorbeeld door het ontvlechten van publieke en private taken in het financieel systeem. In deel drie gaan we in op de manieren waarop burgers kunnen meedenken en meebeslissen over de te nemen maatregelen, indirect door burgerlijke ongehoorzaamheid of direct door de huidige democratie op te frissen met een burgerberaad.
Maar op dit moment zitten we nog steeds in die goudversierde wagon die met een rotvaart op een ramp afstevent, terwijl we anderen voor ons de afgrond in duwen. Politici die dezelfde informatie
hebben als wij over de al ontstane schade, het leed en de risico’s voor onze eigen toekomst, sussen ons: ‘Stem nog maar een keer op ons, verder kunnen jullie niets doen.’ Wij geloven dat niet. Wij geloven dat niemand machteloos hoeft toe te kijken, dat er manieren zijn om onze economie, landbouw, energievoorziening, mentaliteit en onze democratie te veranderen zodat ze een gezonde, rechtvaardige en hechte samenleving ondersteunen. De artikelen in dit boek laten NU HET NOG KAN |samen zien waar wij ons bevinden en bieden handreikingen om in actie te komen voor de aarde, voor al onze levens en tegen verdere extinctie: nu het nog kan.  (pagina 11-12)

Fragment uit Duik eens in geld en besef dat het anders kan
Stel, jij bent fietsenmaker en ik wil een fiets kopen. Ik zie een mooie fiets in jouw etalage en wil graag een proefritje maken. Ik geef jou vijftig euro borg. Jij gaat vervolgens met dat geld een broek kopen. De kledingverkoper denkt: Ah, nu kan ik die fles parfum voor mijn vrouw kopen. De parfumverkoper denkt: Wat zou ik graag dat nieuwe boek van Geert Mak kopen, en laat er nou net tegenover de parfumerie een boekhandel zitten. De boekhandelaar was die ochtend te laat op haar werk omdat ze wéér een lekke band had en nu denkt ze: Meteen naar de fietsenmaker om twee nieuwe banden te kopen. En juist op het moment dat ze haar vijftig euro overhandigt aan de fietsenmaker, kom ik terug van mijn proefrit en zeg: 'Ik wil er toch nog even over nadenken.' 'Prima,' zegt de fietsenmaker en hij geeft mij mijn vijftig euro terug.

Toen ik dit verhaal voor het eerst hoorde was ik stomverbaasd dat geld zo werkt: dat het constant moet rollen, en dat hetzelfde geld eigenlijk gelijktijdig door verschillende mensen wordt gebruikt. De schuld van de een is de mogelijkheid voor een ander om wat te kopen. Minstens zo verbaasd was ik toen ik hoorde dat nauwelijks vijf procent van het geldverkeer rouleert in de reële economie: de economie waarin geld verdiend wordt met boeken verkopen en het plakken van banden. Maar liefst vijfennegentig procent van het wereldwijde geld zit in speculatieve markten, waar geld verdiend wordt met geld. Het geld dat we uitgeven, verdwijnt dus grotendeels in de financiële sector, waar er nog meer geld mee verdiend wordt of waar het weggesluisd wordt naar belastingparadijzen. (pagina 128-129)

Draadje (augustus 2020)


Terug naar Overzicht alle titels

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

De redactie behoudt zich het recht voor reacties te verwijderen