maandag 25 mei 2020

Lieven Scheire

DNA : hoe de menselijke genetica ook jouw leven zal veranderen
Borgerhoff & Lamberigs 2019, 223 pagina's

Wikipedia: Lieven Scheire (1981)

Korte beschrijving
De Vlaamse wetenschapscomedian en televisiemaker Lieven Scheire (1981) ontwierp een 'theatercollege' over de menselijke genetica en werkte dat uit tot deze publicatie over DNA. Deze drager van erfelijke eigenschappen van levende wezens, heeft veel mogelijkheden zoals: de genetisch gemanipuleerde mens, artifical intelligence, personalised medicine en kinderen extra talenteren. Er wordt ook aandacht besteed aan de epigenetica: omgevingsfactoren (nurture) kunnen bepalen welke genen (nature) er aan- of uitgezet worden. Vanwege de steeds krachtiger gentechnologie komt de vraag centraal te staan wat we met dat DNA willen. Samenhangende grote maatschappelijke vraagstukken moeten doordacht worden, zoals opslag van DNA, inzage van het medisch dossier en de wetgeving. Deze zeer goed en ludiek geschreven, leerzame, zeer toegankelijke en inspirerende publicatie, gebaseerd op wetenschappelijke onderzoeken, bevat vele wetenswaardigheden, illustraties en verwijzingen naar literatuur en websites (geen register). Deze uitstekende publicatie overtreft gelijksoortige werken en is geschikt voor ieder geïnteresseerde.

Tekst op website uitgever
Hoe de menselijke genetica ook jouw leven zal veranderen
Een halve eeuw geleden al huppelden de eerste mensen op de Maan, maar pas de jongste jaren geeft ons DNA zijn geheimen prijs. De ene doorbraak volgt de andere in sneltempo op en het gaat zo hard dat de wetgeving hopeloos achterophinkt. Gelukkig is Lieven Scheire wel mee met de laatste ontwikkelingen. Niet alleen maakt de wetenschapscomedian de nieuwste inzichten in het DNA-onderzoek aanschouwelijk, Scheire werpt ook de vraag op wat we daar nu eigenlijk mee zijn.

De eerste genetisch gemanipuleerde mens is intussen geboren, maar zou u uw eigen kind genetisch laten aanpassen? Zo kunt u zware ziektes voorkomen en meteen kunt u uw kind ook wat extra talenten toestoppen. Moet de politie toegang krijgen tot het DNA van burgers? U kunt vrezen voor een politiestaat, maar nieuwe DNA-technieken werpen wel nieuw licht op moordzaken die lange tijd onopgelost bleven. Laat u uw DNA uitlezen voor stamboomonderzoek? Prima, maar dan achterhaalt u mogelijk een vervelende waarheid over de huwelijkse trouw van uw grootmoeder.

Heel binnenkort wordt er zeer veel mogelijk en we moeten stilaan nadenken over de beslissingen die we moeten nemen. Lieven Scheire werpt een blik vooruit naar de nabije toekomst en u mag zelf beslissen of die toekomst u hoopvol of angstig stemt. Ondertussen kunt u wel uitpakken met honderden razend interessante weetjes over ons DNA.

Fragment uit Zou jij alle talenten van je pasgeboren kind willen kennen?
Dit is een geschikt moment om even heel duidelijk te maken dat het overgrote deel van onze eigenschappen niet afhangt van één gen, maar van een complex samenspel van invloeden van verschillende genen. Wie vandaag het geneticanieuws volgt, kan daar een vertekend beeld van krijgen, omdat er momenteel vooral dingen bekend geraken die slechts van één gen afhangen, zoals Huntington, mucoviscidose en sikkelcelanemie. De simpele reden daarvoor is: eigenschappen die van één gen afhangen, monogenetische eigenschappen, zijn het gemakkelijkst op te sporen. Dat is het laaghangend fruit voor genetici,
  De echte zoektocht begint nu pas, met het ontrafelen van de polygenetische eigenschappen. Autisme zou volgens de huidige schattingen worden beïnvloed door enkele honderden genen en ook nog eens door omgevingsfactoren. Dat is een puzzel waar we nog lang niet mee klaar zijn. (pagina 143-144)Terug naar Overzicht alle titels

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

De redactie behoudt zich het recht voor reacties te verwijderen