maandag 15 juni 2020

Peter Hein van Mulligen


Prometheus 2020, 320 pagina's - € 20,99

Wikipedia: Peter Hein van Mulligen (1974)

Korte beschrijving
Corona of niet: met de Nederlandse economie gaat het nog altijd goed. Aan de hand van verschillende thema’s laat de auteur – hoofdeconoom van het Centraal Bureau voor de Statistiek – zien dat veelgehoorde sombere opvattingen over Nederland niet op feiten maar op mythes berusten. Aan de hand van feiten en cijfers laat hij zien dat we niet slechter rond kunnen komen dan vroeger, de ongelijkheid niet toeneemt, Nederland niet onveiliger wordt, het met de integratie van migranten niet alleen maar slecht gaat, de sociale samenhang niet afneemt, het niet slechter gaat met emancipatie en zelfs dat het met het milieu op veel fronten beter gaat. Dat Nederland er als geheel beter voorstaat dan ooit, blijkt uit alle cijfers. Wat niet wegneemt dat sommige mensen het beter hebben dan anderen en dat er soms crises zijn (zoals in de jaren tachtig en tien en de coronacrisis van 2020). Een goed leesbaar, onderhoudend, wetenschappelijk onderbouwd, realistisch én optimistisch boek over de staat van de economie in Nederland. Interessant voor sociale wetenschappers en journalisten. Voorzien van een aantal eindnoten.

Tekst op website uitgever
In het voorjaar van 2020 raakt de coronapandemie ook Nederland. Duizenden doden en een recessie zijn het gevolg. Dat is niemand ontgaan, want slecht nieuws scoort. Maar ook vóór corona was de stemming vaak somber: met mij gaat het goed, met ons gaat het slecht, zoals voormalig directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau Paul Schnabel het samenvatte. Nederlanders hebben een prima leven en weinig te klagen, maar zijn negatief over de staat van het land. Stagnerende inkomens, toenemende criminaliteit en de mislukking van de multiculturele samenleving eisen hun tol. Komt het ooit nog goed met Nederland?
Als je uitzoomt van het zwartgallige nieuws van de dag ontstaat een heel ander beeld. In Met ons gaat het nog altijd goed laat Peter Hein van Mulligen zien dat het pessimisme niet op feiten gebaseerd is. Met statistieken verwijst hij verschillende mythes waarom het zo slecht zou gaan één voor één naar het rijk der fabelen. Na het lezen van dit boek kan iedereen nog steeds ontevreden zijn over zijn eigen leven, maar niemand kan beweren dat het met ‘ons’ als geheel slecht gaat. Corona of niet: het gaat nog altijd goed.
Peter Hein van Mulligen (1974) is sinds 2012 hoofdeconoom van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hij laat regelmatig zijn licht schijnen op economische ontwikkelingen in Nederland in de krant, op radio en tv en via Twitter.

Fragment uit 5. Het multiculturele paradijs
De ontdekking van de hemel
Weinig maatschappelijke onderwerpen liggen zo gevoelig als migratie en wat dit betekent voor een samenleving. Sommigen vinden migratie bijna per definitie slecht en zouden het liefst zien dat de Nederlandse maatschappij zo weinig mogelijk blootstaat aan andere culturen en de narigheid die migranten met zich meebrengen. Anderen vinden iedere kritische noot die je bij de gevolgen van migratie plaatst automatisch gelijkstaan aan racisme of nog erger. Migratie is bij uitstek een onderwerp waarbij mensen hun mening meer op emoties dan op feiten baseren.
 Vrijwel iedereen heeft namelijk een verkeerd beeld van de feiten rondom migratie. Dat geldt niet alleen voor mensen aan weerszijden van het politieke spectrum, maar ook voor de veel grotere groep daartussenin. Nederland bekleedt daarin geen aparte positie. Overal in de westerse wereld, waar migranten uit minder welvarende landen om uiteenlopende redenen naartoe verhuizen, kloppen de denkbeelden die mensen hebben niet met de feiten. Uit internationaal onderzoek in verschillende westerse landen blijkt dat mensen denken dat er veel meer migranten zijn, ze vaker moslim zijn, vaker laaggeschoold werk doen en vaker een uitkering hebben dan in werkelijkheid het geval is. 'Multicultureel' en 'migratie' lijken vaak synoniem voor moslims te zijn. Dit geldt voor alle bevolkingsgroepen, zelfs voor hoogopgeleiden die dagelijks de krant lezen en denken wel te weten hoe het zit.
  Deze breed gedeelde misvatting komt elke keer weer naar voren als het CBS cijfers publiceert over de bevolkingsontwikkeling van Nederland, waaruit blijkt dat de bevolking vooral groeit door immigratie en dat dit nog wel een tijdje zo blijft. Met de snelheid van het licht gaat het debat dan alweer snel over de laagopgeleide en criminele moslims die hier een uitkering komen incasseren.
  In werkelijkheid gaat het bij immigratie hoofdzakelijk om arbeidsmigranten uit EU-landen en hooggeschoolde expats uit landen als India. Polen en Bulgaren die hier komen werken zijn inderdaad vaak minder goed opgeleid en hebben meestal lage lonen, maar crimineel zijn ze nauwelijks en ook doen ze weinig beroep op sociale uitkeringen. Deze vorm van immigartie zorgt maar voor weinig van de problemen die mensen er vaak mee associëren.
  Veel van die misvattingen bestaan ook als het niet gaat over migranten in het algemeen, maar over de groep waar de meeste zorgen over bestaan: die van niet-westerse herkomst. Deze groep bedoelde Paul Scheffer toen hij het multiculturele drama beschreef, en alle opiniemakers na hem. (pagina 191-192)


Lees vooral ook: Feitenkennis : 10 redenen waarom we een verkeerd beeld van de wereld hebben en waarom het beter gaat dan je denkt van Hans Rosling (uit 2018) en andere boeken waarin auteurs zich in meerdere of mindere mate (zeer) optimistisch uitlaten over de toekomst (artikel: Optimisme, april 2020)


Geen opmerkingen:

Een reactie posten

De redactie behoudt zich het recht voor reacties te verwijderen