maandag 1 juni 2015

Stéphane Hessel 2

Neem het niet!
Van Gennep 2011, 31 pagina's

Oorspronkelijke titel: Indignez vous! (2010)

Wikipedia: Stéphane Hessel (1917-2013)

Korte beschrijving
De reële dreiging dat het fundament onder de sociale verworvenheden wordt ondergraven is aanleiding voor Stéphane Hessel (Berlijn 1917; joodse vader, Frans filosoof, als verzetsstrijder gedeporteerd naar Buchenwald, diplomatieke carrière) op te roepen tot verontwaardigd verzet (oorspronkelijke titel: "Indignez-vous!") tegen allerlei vormen van maatschappelijke scheefgroei. Een oproep met luidruchtige en veelzijdige weerklank. Inderdaad, Hessel raakt nogal wat gevoelige snaren. Hij spuwt zijn gal uit over de onbeschaamde macht van het geld, de aanpak van de immigratieproblematiek, de oorlogsmisdaden van Israël, maant de jongere generaties de onverschilligheid af te schudden, stelling te nemen tegen alle verloedering, te streven naar verzoening met culturen die anders zijn. Leidraad bij zijn diatribe is steeds de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, die hij in 1948 mee heeft helpen opstellen. Het resultaat is een bewogen, felle oproep tot actief burgerschap, een controversieel pamflet dat de afgelopen maanden in Frankrijk voor veel rumoer zorgde.

Fragment
Deze principes en deze waarden hebben we nodig, vandaag meer dan ooit. Het is aan ons om ervoor te zorgen dat onze maatschappij een maatschappij blijft waar we trots op kunnen zijn: niet deze maatschappij van illegalen, van uitzettingen, van achterdocht als het gaat om immigranten; niet deze maatschappij waar de pensioenen weer ter discussie worden gesteld, en de verworvenheden van het sociale stelsel, niet deze maatschappij waar de media in handen zijn van de welgestelden, allemaal dingen waarmee we zouden hebben geweigerd in te stemmen, als we de ware erfgenamen van de Nationale Raad van het Verzet waren geweest. (pagina 7-8)

Terug naar Overzicht alle titels

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

De redactie behoudt zich het recht voor reacties te verwijderen