maandag 1 juni 2015

Bas Jacobs

De prijs van gelijkheid
Bert Bakker 2008, 252 pagina's
Derde, geheel herziene druk, 341 pagina's  (2015) - € 19,95

Wikipedia: Bas Jacobs (1973)

Waarschuwing: bevat formules

Dit boek is de uitgebreide versie van de oratie uitgesproken op 26 mei 2008 aan de Erasmus Universiteit Rotterdam

Korte beschrijving
Het boek is de geheel herziene derde druk van een beschouwing op basis van de oratie van prof.dr. B. Jacobs (Erasmus Universiteit) uit 2008. Hij onderzoekt hierin òf, en zo ja hoe de overheid de herverdeling van inkomen en vermogen kan organiseren, en wat de kosten in termen van welvaartsverlies daarvan zijn. Na het verschijn van het boek van Piketty in 2014 is dat een zeer actueel thema. Het boek van Jacobs is echter nog moeilijker te lezen dan dat van Piketty. In ruim driehonderd pagina's, eindigend in een indrukwekkende bibliografie, leidt de schrijver ons via grafieken, tabellen en formules door die zoektocht. Maar halverwege de tocht zijn alleen de geschoolde algemeen economen nog over. In deze uitgave zijn recente gegevens, ontwikkelingen en inzichten verwerkt..

Tekst website uitgever (3e druk)
De prijs van gelijkheid
In De prijs van gelijkheid gaat econoom Bas Jacobs op zoek naar de heilige graal van de welvaartseconomie. Hoe kunnen inkomen en vermogen zo doelmatig mogelijk worden herverdeeld? Herverdeling is kostbaar. De maatschappelijke welvaart daalt gemiddeld met tien cent per herverdeelde euro. En de laatste euro herverdeling - de prijs van gelijkheid - kost zelfs 50 cent aan welvaart. Jacobs toont aan dat veel overheidsbeleid doelmatig noch rechtvaardig is. De progressie van de inkomstenbelasting is niet optimaal. De werkende armen zouden veel minder belasting moeten betalen en de middengroepen juist meer. Werkende armen zijn ook veel beter geholpen met een lager minimumloon in ruil voor belastingverlaging. Het toptarief op arbeidsinkomen knijpt de rijken maximaal uit. Vermogensinkomsten en -winsten moeten volgens Jacobs zwaarder worden belast, net als erfenissen. En grootschalige subsidies op pensioenen en huizen kunnen worden afgebroken. De vlaktaks vindt Jacobs een economisch onzinnig idee. En het basisinkomen is het meest ondoelmatige herverdelingsbeleid denkbaar. Eén btw-tarief is goed, maar bij een verdere vergroening van het belastingsysteem heeft Jacobs twijfels.

Prof. dr. Bas Jacobs (1973) is sinds 2007 hoogleraar economie en overheidsfinanciën aan de Erasmus School of Economics.

'De prijs van gelijkheid toont aan hoe een rechtvaardige belastingheffing te realiseren tegen de laagste kosten. Jacobs kan dit bevlogen en scherp aan een groot publiek overbrengen. Hij voegt zich moeiteloos in het eminente gezelschap van topwetenschappers als Stiglitz en Piketty.'Rick van der Ploeg, Hoogleraar Economie, Universiteit van Oxford en Vrije Universiteit Amsterdam

'Dit is een van de meest krachtige en bewogen analyses van de economie van belastingheffing in ons land. Een buitengewoon boek: helder, evenwichtig, voortreffelijk en met passie geschreven.'Sijbren Cnossen, Hoogleraar Fiscale Economie Universiteit van Pretoria en directieadviseur van het CPB

'Bas Jacobs is een zeldzame econoom. Hij paart wetenschappelijke klasse en onafhankelijkheid in zijn denken aan grote hartstocht voor beleid. En hij schrijft ook nog eens goed. Dit boek is voor alle Nederlanders met een mening over het basisinkomen, een kleptocratentax, vergroening van de belastingen of de sterfbelasting. Vergeet die mening maar even. Eerst Jacobs lezen, dan pas je mening geven.' Frank Kalshoven, Directeur De Argumentenfabriek en columnist de Volkskrant

'Dit boek is een cadeau voor Nederland. Met wetenschappelijk enthousiasme ontpopt Jacobs zich tot de Piketty van de lage landen. Haarscherp en intuïtief toegankelijk. Dit is verplichte literatuur voor alle studenten en Haagse beleidsambtenaren en een absolute aanrader voor iedereen met interesse voor economie en politiek.'Ruud de Mooij, Onderdirecteur Divisie Belastingbeleid, IMF

Fragment uit 1. Inleiding - Van de verdeling komt de winst
Toen ik voor het eerst over het terrein van de Erasmus Universiteit een wandeling maakte, zag ik het citaat van Jan Tinbergen "Van de verdeling komt de winst" op een laag muurtje staan ergens op een pleintje tussen twee gebouwen. De opmerking intrigeerde me, want ik begreep het niet direct. Van de verdeling komt geen winst maar verlies, zo was mijn eerste stereotiepe economengedachte. Maar na enige overpeinzing leek het mij uitgesloten dat Tinbergen dingen zou beweren die in flagrante tegenspraak met elkaar zouden zijn.
  Het laatste advies van de Raad voor Economisch Adviseurs (2007) had tot mijn verbazing ook die titel. Zij wisten te melden dat "Van de verdeling komt de winst" de tekst was waarmee Tinbergen zijn boeken soms van een ex libris voorzag. De REA geeft ook een verklaring van de nogal cryptische tekst. Ze schrijven Tinbergen's motto toe aan de economische voordelen van arbeidsverdeling en specialisatie, zowel op individueel niveau als landniveau. Die thema's gaan honderden jaren terug op de ideeën van Adam Smith (1776) en David Ricardo (1817), de aartsvaders van de economische wetenschap. In dit licht bezien is Tinbergen's opmerking misschien wel te plaatsen, maar vergezocht. Tinbergen had uitgesproken egalitaire opvattingen. En ik vind het moeilijk voorspelbaar dat Tinbergen op de eerste bladzijde van zijn boeken de loftrompet heeft willen steken op de voordelen van voortschrijdende arbeidsspecialisatie en vrijhandel.
  Ik denk dat Tinbergen iets anders heeft bedoeld. (pagina 15)

Terug naar Overzicht alle titels

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

De redactie behoudt zich het recht voor reacties te verwijderen