maandag 1 juni 2015

De twintig boeken die ons denken veranderden

De twintig boeken die ons denken veranderden : samengesteld door Casper Thomas
Amsterdam University Press 2015, 208 pagina's - € 14,95

Lenen als E-book via bibliotheek.nl

Korte beschrijving
Boeken met titels zoals 'de' biografie van, of in dit geval 'de' twintig boeken die ons (!) denken veranderden, klinken snel pretentieus, omdat – hoe belangrijk de besproken boeken ook zijn – het ook maar weer 'een' keuze is. In het slechtste geval worden er bovendien alleen maar andere boeken dunnetjes naverteld; in het beste geval wordt wel degelijk duidelijk waarom deze twintig boeken belangrijk zijn. Gelukkig zijn de essays in deze verzamelbundel, geschreven door veertien verschillende auteurs, voorbeelden van het laatste. Het juiste boek op het juiste moment. Men heeft zich bewust beperkt tot boeken van na 1945. Beroemde filosofen en cultuurcritici passeren de revue, zoals De Beauvoir, Foucault, Arendt, Dawkins, Betty Friedan, Herbert Marcuse, Milton Friedman, Edward Said, Samuel Huntington en Naomi Klein. Uit deze opsomming blijkt al de breedte van de onderwerpen van de besproken boeken. Opvallend is de aandacht voor feminisme en andere 'verworpenen'. De meeste auteurs gaan vrijelijk en creatief met hun onderwerp om en schromen niet af en toe een kritische positie ten aanzien van het besproken boek in te nemen.

Tekst op website uitgever
Het gebeurt heel af en toe. Er verschijnt een boek waarover iedereen het heeft en nog jaren napraat. Alles lijkt op zo'n moment samen te vallen: een schuivende tijdgeest, een scherpe denker die naar voren treedt en een hongerig publiek op zoek naar nieuwe inzichten. In 'De twintig boeken die ons denken veranderden' presenteren redacteuren en medewerkers van De Groene Amsterdammer de eigentijdse klassiekers die onze blik op de wereld voorgoed deden kantelen.

De twintig boeken die ons denken veranderden gaat bijvoorbeeld over 'The End of History and the Last Man' van Francis Fukuyama, die een finale triomf van de liberale democratie voorspelde. Over Naomi Kleins 'No Logo', het handboek voor 'andersglobalisten' waarmee uiteindelijk reclamemakers aan de haal gingen. Over Edward Said die de westerse koloniale blik ontmaskerde in 'Orientalism'. Over 'Le Deuxième Sexe' van Simonec de Beauvoir, die het feminisme van een intellectuele grondslag voorzag. En over Richard Dawkins, die met 'The Selfish Gene' mensen vertrouwd maakte met hun eigen genen.

De twintig boeken die besproken worden zijn:
1. Simone de Beauvoir - Le Deuxième Sexe door Nina Weijers (De tweede sexe)
2. Franz Fanon - Les Damnés de la Terre door Hassan Bahara
3. Michel Foucault - Histoire de la folie à l'âge classique- Folie et déraison door Marijn Kruk (Geschiedenis van de waanzin in de zeventiende en achttiende eeuw)
4. Rachel Carson - Silent Spring door Jelmer Mommers
5. Betty Friedan - The Feminine Mystique door Marja Pruis
6. Hannah Arendt - Eichmann in Jerusalem: A Report on the Banality of Evil door Xandra Schutte (Eichmann in Jeruzalem : de banaliteit van het kwaad)
7. Herbert Marcuse - One Dimensional Man: Studies in the Ideology of Advanced Industrial Society door Casper Thomas
8. Richard Dawkins - The Selfish Gene door Casper Thomas (De eendimensionale mens)
9. Edward Saïd - Orientalism door Xandra Schutte10. Christopher Lasch - The Culture of Narcissism: American Life in an Age of Diminishing Expectations door Henri Beunders (Oriëntalisten)
11. Milton Friedman - Free to Choose: a personal statement door Koen Haegens
12. Neil Postman - Amusing Ourselves to Death: Public Discourse in the Age of Show Business door Joost de Vries (Wij amuseren ons kapot : de geestdodende werking van de beeldbuis)
13. Naomi Wolf - The Beauty Myth. How Images of Beauty Are Used Against Women door Margreet Fogteloo (De zoete leugen, of De mythe van de schoonheid)
14. Francis Fukuyama - The End of History and The Last Man door Casper Thomas
15. Samuel Huntington - The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order door Rutger van der Hoeven en Casper Thomas (Botsende beschavingen)
16. Thomas Friedman - The Lexus and the Olive Tree door Chris van der Heijden
17. Naomi Klein - No Logo door Joost de Vries (No logo : geen ruimte geen keuze geen werk : de strijd tegen de dwang van de wereldmerken)
18. Robert Putnam - Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community door Aukje van Roessel
19. James Surowiecki - W isdom of the Crowds. Why the Many Are Smarter Than the Few and How Collective Wisdom Shapes Business, Economies, Societies and Nations door Casper Thomas (Twee weten meer dan een : waarom het beter is groepsbeslissingen te nemen)
20. William Easterly - The White Man's Burden: Why the West's Efforts to Aid the Rest Have Done So Much Ill and So Little Good door Rutger van der Hoeven

Terug naar Overzicht alle titels

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

De redactie behoudt zich het recht voor reacties te verwijderen