woensdag 10 juni 2015

Albert Jan Kruiter en Clara Pels

De dag dat Peter de deur dichttimmerde : waarom mensen die onze hulp het hardst nodig hebben niet geholpen worden
Van Gennep 2012, 171 pagina's - € 16,--

Albert Jan Kruiter (1976) en Clara Pels (1962) en het Instituut voor Publieke Waarden

Korte beschrijving
Dit op ware feiten gebaseerde boek schetst de situatie van een (fictief) multi-probleem gezin (twee ouders, zes kinderen) waar maar liefst negentien professionals bij betrokken zijn. Alle professionals vertellen het verhaal van het gezin vanuit hun eigen gezichtspunt. Ondanks alle goede bedoelingen blijft het gezin verstoken van de hulp die het echt nodig heeft. Armoede heeft een belangrijke invloed op alle levensgebieden, maar wordt nauwelijks gezien en aangepakt. De manier waarop we de hulpverlening organiseren, de systeemwereld, sluit niet aan bij wat deze gezinnen nodig hebben. De auteurs reiken geen oplossing aan, maar beperken zich tot een schets van het probleem. Het daagt beleidsmakers uit om, met de actuele ontwikkelingen in de jeugdzorg, een fundamenteel ander systeem te bedenken. De auteurs zijn beiden werkzaam in het welzijnswerk en mede-oprichters van het Sociaal Hospitaal, een onlinepoli voor mensen met meerdere problemen.

Fragment uit (het) Nawoord
Dre casus van Peter en Sharon laat de paradox van de huidige verzorgingsstaat zien. Degenen die hulp het hardst nodig hebben, worden door het systeem uitgesloten. En de professional die net iets meer doet omdat het nodig is, wacht een functie als zondebok. Iedereen die in de sector werkt, in welke hoedanigheid dan ook, weet dat dit zo gaat. En niemand die in de sector werkt, in welke hoedanigheid dan ook, wíl dat dit zo gaat. En toch gebeurt het.
  De machteloosheid die een dichtgetimmerd systeem met zich meebrengt, zorgt voor een veelvoud van verklaringen. Zo zou men onvoldoende informatie delen, geen regie kunnen voeren, te veel labels plakken, te weinig professionele ruimte hebben, te weinig lef, te veel medicaliseren. Op basis van dergelijke verklaringen wordt aan het werk gegaan om een systeem dat niet werkt verder te perfectioneren en te verbijzonderen. Aan de slag met nieuw beleid, meer preventie, stepped care en integraliteit.
  Maar de wereld van een multiprobleemgezin bestaat niet uit omzet, prognoses of producten, uit 'compartimenten', 'keukentafelgesprekken' of 'eigen kracht'. Dat is de wereld van de ambtenaar, de manager en de beleidsadviseur. De wereld van een multiprobleemgezin bestaat wel uit bestaansonzekerheid, exclusie, wantrouwen, onrust en chronische stress. De brug tussen de systeemwereld van beleidsmakers, managers en politici en de leefwereld van mensen zoals Peter en Sharon wordt gevormd door de professionals, wiens wereld bestaat uit permanent wisselend beleid, dilemma's, afwegingen, onduidelijkheden, irrelevante informatie en organisatiebelangen die maar moeilijk in 'Eén gezin, één plan' te vangen zijn. (pagina 163-164)

Lees vooral ook
Sendhil Mullainathan & Eldar Shafir. Schaarste : hoe gebrek aan tijd en geld ons gedrag bepalen (2013)
Jan Schuurman Hess. Voettocht naar het hart van het land : hoe sociaal en democratisch zijn we nog? (2014)
Arthur Gotlieb. Operatie 'werk Arthur de deur uit' : dagboek van een ongewenste werknemer (2014)

en

Albert Jan Kruiter & Eelke Blokker. In ons belang : pleidooi voor publieke waarden (2011)

Artikel: Hoe waardeer je een maatschappelijk initiatief? (juni 2015)

Terug naar Overzicht alle titels

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

De redactie behoudt zich het recht voor reacties te verwijderen