woensdag 21 september 2016

Dik Bijl


Alles wordt anders : hoe robots, 3D-printers, kunstmatige intelligentie en nog vier technologieën ons leven zullen veranderen

Haystack 2016, 239 pagina's - € 20,--

Uitgeverij Haystack: Dik Bijl  (1956)

Korte beschrijving
Humanoïde robots, zelfrijdende auto's, kunstmatige intelligentie, 3D-printing, synthetische biologie, nanotechnologie en genomische geneeskunde ontwikkelen zich allemaal razendsnel. In het eerste deel van dit boek staat heldere uitleg over de afzonderlijke technieken en over de dynamiek waarmee ze steeds meer impact krijgen. De auteur laat overtuigend zien dat deze technieken ons leven zullen veranderen, net als de ontwikkeling van de auto, van elektriciteit en van internet dat hebben gedaan. In het tweede deel gaat het over de maatschappelijke gevolgen. De mogelijkheden zijn groot, zoals meer op de persoon afgestemde productie, minder milieuproblemen en een betere gezondheid. Gevaren zijn er bijvoorbeeld op het terrein van werkgelegenheid. In prettige stijl bespreekt de auteur hoe je ervoor kunt zorgen dat de toekomst meer op het bloeiende Athene zal lijken dan op het mistroostige Oude Pekela. Dit boek is een helder overzicht van de technieken en van de mogelijke gevolgen.

Tekst op website uitgever
Een golf van nieuwe technologieën staat op het punt onze maatschappij te overspoelen. Ons werk en leven zullen ingrijpend veranderen. Robots en kunstmatige intelligentie nemen een groot deel van de bestaande banen over. Dankzij genetische technologie leven we langer en gezonder. Bent u er klaar voor?

In Alles wordt anders beschrijft Dik Bijl zeven van de belangrijkste technologische ontwikkelingen van dit moment: robots, zelfrijdende auto's, kunstmatige intelligentie, 3D-printen, synthetische biologie, nanotechnologie en genomische geneeskunde. Ontwikkelingen die even spectaculair zijn als onafwendbaar.

De gevolgen voor onze maatschappij, ons werk en ons leven zullen enorm zijn. Krijgen de optimisten gelijk en scheppen we een duurzaam Athene met een overvloed aan middelen, zinvolle bezigheden en een lang en gelukkig leven? Of wordt onze wereld een Oude Pekela met lethargie, uitzichtloosheid, armoede, criminaliteit en (virtuele) drugs? Volgens Bijl hebben we maar een optie: accepteer de nieuwe technologie en pas je aan zodat je maximaal profiteert van de voordelen.

Dik Bijl is arbeids- en organisatiepsycholoog en onderzoekt hoe mensen nu en in de toekomst werken en leven. Hij is een van de grondleggers van Het Nieuwe Werken. Hij adviseert bedrijven en geeft presentaties over de manier waarop individuen en organisaties kunnen inspelen op nieuwe technologische ontwikkelingen.

Fragment uit het Voorwoord
Alles wordt anders. Echt waar. De maatschappij waarin we leven, ziet er over tien tot twintig jaar heel anders uit; en daarna nog weer anders. Een golf van technologische vernieuwingen staat op het punt ons te overspoelen en daarbij onze maatschappij, ons leven en ons werken ingrijpend te veranderen. Dat is niet zweverig en ook niet uit de lucht gegrepen. Als je jezelf even iets minder in beslag laat nemen door het nieuws van alledag, kun je het zien gebeuren. Dagelijks horen, lezen en zien we van alles over het vluchtelingenprobleem, het moslimterrorisme, aversie tegen buitenlanders, bankschandalen, graaiende bestuurders, politici die ons voorliegen en democratisch gekozen autocraten die vervolgens  de democratie stap voor stap om zeep helpen. Allemaal belangrijke zaken waar we ons zeker zorgen over mogen maken. Maar ik denk dat er nog belangrijkere zaken zijn waaraan we aandacht moeten besteden en waarvan de impact op termijn veel groter zal zijn. Ik bedoel de komst van robots en zelfrijdende auto's of de spectaculaire vooruitgang in de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie, 3D-printen en medische genetica. En daarover gaat dit boek: over de technologie en de gevolgen daarvan voor ons allemaal. (pagina 9-10)

Interview: Wake-up call voor tech tsunami (Intermediair, week 36, 2016)

Lees ook: Het tweede machinetijdperk van Erik Brynjolfsson en Andrew McAfee (2014), De opkomst van robots van Martin Ford (2015), De singulariteit is nabij van Ray Kurzweil (2005/2011), Superintelligentie van Nick Bostrom (2015), Makers van Chris Anderson (2012/2013) en klik hier voor een artikel over honderden andere titels.

Het boek The inevitable : understanding the 12 technological forces that will shape our future (2016) van Kevin Kelly sluit hier (natuurlijk) ook bij aan. Evenals zijn De wil van technologie (uit 2010/2012)

Artikel: AI is te belangrijk om over te laten aan grote techbedrijven en overheden.  (juli 2019)

Terug naar Overzicht alle titels

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

De redactie behoudt zich het recht voor reacties te verwijderen