dinsdag 28 mei 2019

Jared Diamond

Omwenteling : hoe staten omgaan met crisis en verandering
Spectrum 2019, 504 pagina's - € 39,99

Oorspronkelijke titel: Upheaval : how nations cope with crisis and change (2019)

Wikipedia: Jared Diamond (1937) 

Korte beschrijving
De bekende wetenschapper Jared Diamond bespreekt in 'Omwenteling' hoe landen omgaan met crises en verandering. Hij past factoren die een rol spelen bij individuele, psychologische crises toe op nationale crises. Bijvoorbeeld de erkenning van het probleem en het vermogen van anderen te leren. Hij beschrijft crises uit het verleden in zes landen die hij toevallig zelf kent, wat een willekeurige selectie lijkt. In het tweede deel gaat hij in op de actuele problemen van Japan, de Verenigde Staten en de wereld als geheel. Hij ziet op alle vlakken een te geringe bereidheid om problemen als polarisatie en klimaatverandering te erkennen en die te bestrijden. Maar hij blijft optimistisch en stelt dat van het verleden te leren is. De vergelijking tussen individuen en naties blijft wat wringen. De factoren die Diamond aanwijst, zijn dermate algemeen dat ze altijd wel van toepassing lijken. Door een groot aantal landen en problemen te beschrijven gaat Diamond zelden echt de diepte in en presenteert hij open deuren. Het boek schetst wel op toegankelijke manier een aantal belangrijke kwesties. Met twee fotokaternen, een literatuurlijst en register.

Beschrijving op website uitgever
In zijn eerdere boeken onderzocht Jared Diamond hoe beschavingen opbloeien en hoe ze ten onder gaan, maar nu richt hij zijn aandacht op de verbazingwekkende veerkracht van landen in crisis.
En op de landen die hierin tekortschieten.

In deze gedetailleerde en deskundige beschouwing onderzoekt Diamond zeven landen die rampspoed te boven zijn gekomen door middel van een proces van zelfreflectie en aanpassing en verkent hij hierin de patronen die aan de basis liggen van hun herstel. Of het nu om de Sovjetinvasie in Finland, het Indonesische crisisjaar onder Soekarno of de heropbouw van Duitsland gaat, Diamond weet steevast op vakkundige wijze de keerpunten aan te wijzen en grondig te analyseren. Ook richt hij zijn blik op de toekomst: zijn landen wereldwijd op weg naar politieke ondergang of kunnen we nog lering trekken uit het verleden?

Jared Diamond is evolutionair bioloog, fysioloog en biogeograaf. Hij is hoogleraar in de geologie aan de UCLA in Californië en heeft al meerdere succesvolle boeken geschreven, waaronder Zwaarden, paarden en ziektekiemen, waarvoor hij in 1998 de Pulitzerprijs voor non-fictie won, en Ondergang.


Fragment uit (de) Proloog - De nalatenschap van Cocoanut Grove
Hoe definiëren we een 'crisis'?  Het Nederlandse woord 'crisis' is afgeleid van het Griekse zelfstandig naamwoord 'krisis' en het werkwoord 'krino', die verschillende met elkaar samenhangende betekenissen hebben: van elkaar scheiden, beslissen, een onderscheid maken en keerpunt. We kunnen een crisis dus zien als een moment van de waarheid: een keerpunt, waarbij de omstandigheden voor en na dat 'moment' 'veel meer' van elkaar verschillen dan voor en na de 'meeste' andere momenten. Ik heb de woorden 'moment', 'veel meer' en 'meeste' tussen aanhalingstekens gezet omdat het een praktisch probleem is om te beslissen hoe kort dat moment mag zijn, hoe verschillend de veranderende omstandigheden moeten zijn en hoeveel zeldzamer dan de meeste andere momenten een keerpunt moet zijn voordat we kunnen spreken van een crisis en niet alleen maar van een kleine gebeurtenis of een geleidelijke ontwikkeling van veranderingen.
  Het keerpunt is een uitdaging. Het creëert druk om nieuwe verwerkingsstrategieën te bedenken als is gebleken dat eerdere strategieën te bedenken als is gebleken dat eerdere strategieën het probleem niet oplossen. Als een individu of natie nieuwe, betere strategieën bedenkt, zeggen we dat de crisis met succes is beëindigd. Maar we zullen in hoofdstuk 1 zien dat het verschil tussen succes en mislukking bij het beëindigen van een crisis niet altijd helder is. Het succes kan gedeeltelijk of niet-permanent zijn, en dan kan het probleem zich opnieuw voordoen. (Denk maar aan het Verenigd Koninkrijk, dat een nieuwe status in de wereld vond door in 1973 toe te treden tot de Europese Unie, maar in 2017 in ene referendum besloot de EU weer te willen verlaten). (pagina 15-16)

Terug naar Overzicht alle titels


2 opmerkingen:

  1. Suggestie voor correctie van deze boekentip. Engelstalige titel is: Upheaval How Nations Cope with Crisis and Change, niet colapse (is zijn vorige boek)>

    BeantwoordenVerwijderen

De redactie behoudt zich het recht voor reacties te verwijderen