donderdag 11 juli 2019

Joseph E. Stiglitz

Winst voor iedereen : progressief kapitalisme in een tijd van onvrede
Athenaeum, Polak & Van Gennep 2019, 368 pagina's - € 22,50

Oorspronkelijke titel: People, power and profits : progressive capitalism for an age of discontent (2019)

Wikipedia; Jospeh E. Stiglitz (1943)

Korte beschrijving
'Progressief kapitalisme in een tijd van onvrede', zo luidt de ondertitel. Daarmee wordt bedoeld dat het huidige kapitalisme in Amerika onevenwichtig is en dat de werkelijke rijkdom zit in vooruitstrevende zaken zoals wetenschap, onderwijs, technologie en wetshandhaving. Wat volgens dit boek onjuist is, is dat Amerikaanse handelsakkoorden niet in het belang zijn van de werknemers, dat de financiële sector schade aanricht en dat veel macht wordt misbruikt door grote privébedrijven. Het roept op tot collectief handelen en een heldere rol van de overheid. Deel twee richt zich op verbeteringen op weg naar een nieuwe Amerikaanse politiek en economie. Essentieel daarin zijn: herstel van de democratie, eerlijke kansen voor iedereen, fatsoenlijke gezondheidszorg, pensioen, onderwijs en woningbezit en herstel van waarden. De auteur kreeg in 2001 de Nobelprijs voor economie en is hoogleraar in New York. Een boek voor geïnteresseerden in mondialisering en ontwikkelingen in Amerika.

Korte tekst op website uitgever
Joseph Stiglitz beschrijft hoe het vrijemarktdenken is ontspoord, vooral in Amerika. Maar daar niet alleen. Kern van het probleem is dat een paar grote bedrijven de markt zijn gaan overheersen. De overheid staat erbij en kijkt ernaar. De financiële sector ging zijn eigen gang, wat leidde tot de crisis van 2008. Technologiebedrijven eigenen zich inmiddels op ongekende schaal persoonlijke data toe en in handelsovereenkomsten worden de belangen van de werknemers vergeten. Welvaart wordt op steeds grotere schaal gestolen in plaats van gecreëerd.
Stiglitz laat zien wat we nodig hebben voor welvaart en een hoge levensstandaard: onderwijs, wetenschappelijke en technische vooruitgang, verantwoordelijkheidsbesef en de rechtsstaat. Hij pleit voor eerherstel voor de instellingen die lijden onder de macht van de grote ondernemingen: de rechtspraak, de universiteiten, de media, ja de democratie zelf.
We moeten de markten zo reguleren dat ze de belangen van de mensen dienen in plaats van andersom. Dat is een politieke keuze. Stiglitz staat voor een progressieve vorm van kapitalisme met een gezonde economische groei. Alleen zo komt een fatsoenlijk bestaan voor iedereen weer binnen handbereik.

Fragment uit 11. Amerika zoals het bedoeld was
Bevordering van het algemeen welzijn
In dit boek heb ik een alternatieve agenda gepresenteerd - die we een progressieve agenda zouden kunnen noemen. Het centrale motto daarvan is een deel van het voorwoord van de grondwet: 'de bevordering van het algemeen welzijn'.  Dat algemeen welzijn is dus niet alleen het welzijn van die ene procent, maar echt van iedereen. Ik heb een basis geschetst die naar mijn idee zou kunnen dienen als consensus voor een vernieuwde Democratische partij. Zo kunnen we laten zien dat die partij niet alleen oppositie voert tegen Trump en waar hij voor staat, maar het soort waarden koestert die ik eerder in dit hoofdstuk al even beschreef. Er bestaat een visie op hoe we er nu voorstaan, waar we naartoe willen, wat we willen zijn en hoe we dat bereiken, en we hebben een idee van een nieuw eenentwintigste-eeuws sociaal contract om dit tot stand te brengen en in stand te houden. Die visie is gebaseerd op een besef van onze geschiedenis en een grondig begrip van de economie en de sociale krachten die de economie vormgeven en door die economie worden gevormd. Ze spreekt de taal van technocraten maar vormt een neerslag van onze hoogste morele verwachtingen en is bereid dat uit te drukken in een taal van normen en waarden. (pagina 253)

Youtube - Joseph Stiglitz, "People, Power, Profits"Terug naar Overzicht alle titels
 


Geen opmerkingen:

Een reactie posten

De redactie behoudt zich het recht voor reacties te verwijderen