donderdag 11 juli 2019

Lieke Asma

Vrije wil : wie heeft het voor het zeggen?
Prometheus 2019, 280 pagina's  - € 21,99

Verschijnt oktober 2019

Bio Lieke Asma (1984)

Korte tekst op website uitgever
Wat is vrije wil, en bestaat die? En hoe kunnen we dit vaststellen? Filosofen en wetenschappers zijn het er veelal over eens dat het tot dusver uitgevoerde wetenschappelijk onderzoek niet de doodsteek is voor de vrije wil. De rol die wetenschappelijk onderzoek überhaupt kan spelen in de beantwoording van deze vragen wordt echter veel minder ter discussie gesteld. Is wetenschappelijk onderzoek immers uiteindelijk niet de beste, en misschien wel de enige, manier om iets te weten te komen over hoe de wereld en wij mensen in elkaar zitten? En is ons eigen perspectief op onze keuzes en handelingen niet omgeven door illusies?In Vrije wil: wie heeft het voor het zeggen? bekritiseert Lieke Asma deze prominente visie. Ze beargumenteert dat filosofisch onderzoek en het in ogenschouw nemen van het perspectief van de handelende persoon essentieel zijn voor ons begrip van de vrije wil. Vrije wil: wie heeft het voor het zeggen? biedt een onontbeerlijke visie op de grenzen en mogelijkheden van wetenschappelijk onderzoek naar de vrije wil. In dit baanbrekende boek legt Asma nauwgezet uit hoe we over de vrijheid van onze eigen keuzes en handelingen moeten nadenken.

Fragment uit

Artikel: Waarom filosofe Lieke Asma het opneemt voor de vrije wil (Trouw, juni 2018)

Youtube - Vrije Wil en Bewustzijn (Lieke Asma)Terug naar Overzicht alle titels

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

De redactie behoudt zich het recht voor reacties te verwijderen