maandag 16 augustus 2021

Marieke van den Brink, Olivier Hekster & Gert Jan van der Wilt

Een gezonde samenleving: wetenschappelijke perspectieven in tijden van crisis
Prometheus 2021, 333 pagina's € 20,--

Verschijnt najaar 2021

Biografie Marieke van den Brink (19?)  & Olivier Hekster (19?) en Gert Jan van der Wilt (19?)

Korte beschrijving
De auteurs, wetenschapsbeoefenaars van de Radboud Universiteit, bezien concreet maatschappelijke vraagstukken rond werk, zorg en dagelijks leven en geven oplossingen voor verbeteringen om te komen tot een gezondere samenleving. Na de inleiding volgen vijf delen met achttien hoofdstukken en ieder hoofdstuk is voorzien van een literatuurlijst. Maatschappelijk medische, psychosociale en informatietechnologische perspectieven worden belicht. Het gaat over mensen met een migratieachtergrond; psychische kwetsbaarheid op populatieniveau, gender en vertelperspectieven met veranderkracht komen aan de orde. Socio-ecologische perspectieven pleiten voor dialoog en diversiteit om te komen tot een gezonde samenleving en de corona-crisis wordt uitgebreid besproken. Het boek besluit met informatie over de auteurs en een dankwoord. Voor geïnteresseerden in gezondheid in de ruime zin van het woord vanuit een wetenschappelijk perspectief.

Tekst op website uitgever
Gezond leven is iets wat ons steeds meer bezighoudt. Maar bestaat er ook zoiets als gezond samenleven? Wat zou dat dan zijn, een gezondere samenleving? En hoe blijven individuen daarin gezond? Het afgelopen jaar lijken die vragen urgenter geworden dan ooit. De coronacrisis heeft de discussie over gezondheid, en wat we daarvoor overhebben, op scherp gesteld. In Een gezonde samenleving kijken wetenschappers vanuit heel verschillende perspectieven naar de manier waarop mensen in Nederland gezonder proberen te leven en werken, wat de impact daarvan op de zorg is, en welke rol verhalen en verschillende culturele perspectieven hebben in wat we een gezonde samenleving en een gezond individu noemen. De kracht van Een gezonde samenleving is bovendien gelegen in de diversiteit ervan. En dat is tegelijk een rode draad in de verschillende hoofdstukken: een gezonde samenleving is een samenleving die diversiteit niet alleen weet te accepteren, maar vooral ook belangrijk vindt en mogelijk maakt.

Marieke van den Brink is hoogleraar aan de Radboud Universiteit in gender en diversiteit.
Olivier Hekster is hoogleraar aan de Radboud Universiteit oude geschiedenis.
Gert jan van der Wilt is hoogleraar Health Technology Assessment aan het Radboudumc.

Fragment uit

Terug naar Overzicht alle titels

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

De redactie behoudt zich het recht voor reacties te verwijderen