vrijdag 23 juni 2023

Peter Turchin

Eindtijd : de nieuwe klassenstrijd en het pad van politieke instabiliteit
Spectrum 2023, 416 pagina's € 29,99

Oorspronkelijke titel: The End Times: Elites, Counter-Elites and the Path of Political Disintegration (2023)

Wikipedia: Peter Turchin (1957)

Korte beschrijving

Tekst op website uitgever
In 2010 voorspelde vooraanstaand wetenschapper Peter Turchin dat Amerika zich in een spiraal van sociale desintegratie bevond, die in 2020 zou leiden tot een ineenstorting van de politieke orde. Een voorspelling die – getuige de bestorming van het Capitool in 2021 – gevaarlijk dicht bij de huidige realiteit ligt. In Eindtijd toont Turchin waarom.

Met behulp van de zogenaamde cliodynamica, waarin dynamische processen worden getoetst aan wiskundige modellen, laat hij zien hoe politieke gemeenschappen werken en waardoor ze uiteenvallen. Turchin toont aan dat wanneer het evenwicht tussen de heersende elites en de meerderheid van de bevolking te ver doorslaat in het voordeel van de elites, politieke instabiliteit onvermijdelijk is en zo een gewelddadige breuk met het verleden veroorzaakt. We bevinden ons nu in de eindtijd, maar het is nog niet te laat om het tij te keren.

Peter Turchin is emeritus hoogleraar aan de Universiteit van Connecticut en onderzoeker bij de Complexity Science Hub in Wenen en de Universiteit van Oxford. Hij is opgeleid als theoretisch bioloog, maar werkzaam op het gebied van de sociaalhistorische wetenschap en is de grondlegger van de cliodynamica. Momenteel werkt hij aan CrisisDB, een historische database van samenlevingen in crisis. Van zijn hand verschenen meerdere boeken, waaronder Ultrasociety en Ages of Discord.

Fragment uit

Terug naar Overzicht alle titels

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

De redactie behoudt zich het recht voor reacties te verwijderen