dinsdag 23 juni 2020

Charles Eisenstein

Juwelenschip 2019, 480 pagina's  € 29,--

Wikipedia: Charles Eisenstein (1967)

Korte beschrijving
In zijn laatste boek gaat de inspirerende Amerikaanse dwarsdenker Charles Eisenstein (auteur, spreker en onderzoeker) dieper in op de geschiedenis van geld, vanaf de prehistorie tot aan het moderne kapitalisme. De auteur maakt via een geïntegreerde synthese van theorie, visie en praktijk de belangrijkste ideeën over de Nieuwe Economie inzichtelijk. Kernbegrippen: negatieve rente, lokale valuta, verbondenheid, gemeenschapszin en een ecologische wijze van samenleven. Eisenstein vermijdt wollige kreten en ronkende vergezichten, maar schetst een realistisch en wenkend perspectief waarin alles draait om hoe wij zelf onze wereld vormgeven door de manier waarop we ons tot elkaar en de natuur verhouden. Zo mild als Eisensteins mensbeeld is, zo scherp is zijn systeemkritiek. Met een conclusie, appendix, literatuurlijst en index. Een idealistisch boek voor een redelijk omvangrijke lezerskring als positief alternatief voor de traditionele economische literatuur.

Tekst op website uitgever
In Naar een economie van verbinding traceert Eisenstein de geschiedenis van geld, vanaf de prehistorische economie van het uitwisselen van geschenken tot aan het modern kapitalisme en de huidige economische crisis. Hij laat zien hoe het geldsysteem heeft bijgedragen aan vervreemding, competitie en schaarste, hoe het onze gemeenschapszin heeft vernietigd en een eindeloze groei noodzakelijk maakt. Die groei stuit nu op haar eigen grenzen. De nasleep van de ineenstorting van het systeem biedt volgens Eisenstein grote kansen om de overstap te maken naar een meer verbonden, ecologische en duurzame manier van samenleven.

Naar een economie van verbinding bevat een geïntegreerde synthese van theorie, visie en praktijk. Het boek maakt de belangrijkste ideeën over de Nieuwe Economie inzichtelijk, zoals negatieve rente, lokale valuta, op grondstoffen gebaseerde economie, economie op basis van schenking en het herstel van gemeenschappelijk ‘bezit’.

Fragment uit

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

De redactie behoudt zich het recht voor reacties te verwijderen