zaterdag 3 november 2012

Alain De Botton

Religie voor atheïsten : een heidense gebruikersgids
Atlas 2011, 317 pagina's - € 22,95

Lenen als E-book via bibliotheek.nl

Oorspronkelijke titel: Religion for atheists : a non-believer's guide to the uses of religion (2011)

Wikipedia: Alain De Botton (1969) en de website van de School of life

Korte beschrijving
Alain de Botton wordt door velen gezien als behorend tot een nieuwe generatie filosofen die in staat is om filosofie toegankelijk te maken voor een jong, krantenlezend publiek. Er zijn echter ook, die menen dat De Botton filosofie te veel verkleutert. Ook dit boek zal door sommigen als oppervlakkige bedlectuur worden beschouwd. De Botton gaat in tegen het heersende religievijandige atheïsme en pleit ervoor dat kernwaarden en morele ideeën uit religies (vooral het christendom) serieus worden genomen, met name als het gaat om het opbouwen en versterken van een seculiere gemeenschap, terwijl ieder beroep op het bovennatuurlijke wordt verworpen. Het lijkt erop dat De Botton secularisme sterker wil spiegelen aan religie, inclusief een sterke nadruk op de rol van moraliteit in onderwijs, kunst, architectuur en het oprichten van seculiere instituten. Hij is kritisch op liberalisme en kapitalisme, en deinst er niet voor terug ook (naamloze) collega-atheïsten aan te vallen op een gebrek aan morele visie. Goed leesbaar, verlucht met vele zwart-witfoto's (die bijna de helft van het boek beslaan). Met index.

Fragment uit hoofdstuk 1 - Wijsheid zonder dogma
De meest afgezaagde en onproductieve vraag die je over welke religie dan ook kunt stellen is of ze waar is - dat wil zeggen: of ze werkelijk onder trompetgeschal uit den hoge is aangereikt en op bovennatuurlijke wijze wordt bestierd door profeten en goddelijke wezens.
Laten we, om tijd te besparen en op het gevaar af al zo pijnlijk vroeg in dit project lezers te verliezen, boudweg stellen dat natuurlijk geen enkele religie een van God gegeven waarheid bezit.
Dit is een boek voor mensen die niet in staat zijnin wonderen, geesten of verhalen over brandend struikgewas te geloven, en ook geen diepe belangstelling koesteren voor de buitengewone daden van uitzonderlijke mannen en vrouwen, zoals de dertiende-eeuwse heilige Agnes van Montepulciano, die volgens de overlevering tijdens het bidden een halve meter boven de grond kon zweven en in staat was kinderen uit de dood op te wekken - en die (volgens de legende) aan het eind van haar leven op de rug van ene engel vanuit Zuid-Toscane ten hemel is gevaren. (pagina 11)

Lees ook Darwins engel van John Cornwell, Tot hier toe heeft de heer geholpen van Herman Vuijsje, Het morele landschap van Sam Harris, De ongelovige Thomas heeft ene punt van Johan Braeckman of Een regenboog ontrafelen van Richard Dawkins.

TED: Atheism 2.0 (juli 2011) (19:20) (views 1.108.510 op 3/11/2012)Terug naar Overzicht alle titels

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

De redactie behoudt zich het recht voor reacties te verwijderen