maandag 19 november 2012

Michael Foley


Absurde overvloed : waarom het zo moeilijk is om gelukkig te worden

Atlas Contact 2012, 319 pagina's - € 24,95

Oorspronkelijke titel: The age of absurdity : why modern life makes it hard to be happy (2010)

Website Michael Foley (1947)

Klik hier voor een recensie (maart 2012) en 'zijn' pagina op de website van zijn Engelse uitgever

Korte beschrijving
Michael Foley (1947), docent informatietechnologie, dichter en romanschrijver, schreef een boek over absurditeit in relatie tot een overvloed aan welvaart en keuzemogelijkheden, die eerder afbreuk doet aan geluk dan er wat aan toe te voegen. Hij definieert absurditeit als 'een uitbreiding van het stoïsche denken. Als het leven onbelangrijk en betekenisloos is, moet het absurd zijn'. Hij denkt verder in de lijn van Albert Camus: het gevoel van het absurde kan voortkomen uit geluk en omgekeerd. Het boek bestaat uit vijf onderdelen, waarin onderwerpen aan de orde komen als: denkers en schrijvers die volgens de auteur soms tot overeenkomende inzichten kwamen (zoals Boeddha, Spinoza – die ten onrechte voor pantheïst wordt versleten – en Freud), determinisme, de vrije wil en verantwoordelijkheid, individualisme en groepsdwang, Second Life, onthechting, de situatie op het dagelijks werk enzovoort. Dit is geen zelfhulpboek voor geluk, maar een analyse van het absurdisme in een tijd van 'teveel'. Het betoog is niet gespeend van een zekere ongenuanceerdheid en cultuurnegativisme, onder andere daar waar anachronismen en een gebrek aan historisch besef de boventoon voeren. Geschikt voor een lezerspubliek dat zich interesseert voor bespiegelingen over levensproblemen en zich graag laat tegenspreken.

Fragment uit hoofdstuk 9 - De atrofie van de ervaring
Het stereotype van de lezer als een disfunctionele, bijziende, lichaamsvijandige, uitgebluste sul die de confrontatie met de wereld niet aankan, wordt ontkracht door de geregelde en uitgebreide onderzoeken onder lezers die worden uitgevoerd door de National Endowment for the Arts in de VS. Volgens de NEA doen lezers vaker dan niet-lezers aan lichaamsbeweging, zijn vaker actief betrokken bij sport, gaan naar musea, theaters en concerten, doen vrijwilligerswerk en brengen bij de verkiezingen hun stem uit. De schoonheid van de contactsport van het lezen ligt volgens Proust hierin dat deze vorm van contact de voordelen van de conversatie biedt zonder de verveling, want het is 'een communicatie met een andere manier van denken waarbij we aldoor alleen blijven, waarbij we kunnen blijven genieten van de intellectuele macht die we hebben als we alleen zijn en die door conversatie onmiddellijk wordt verdreven'. Het is een ontmoeting tussen diepte en diepte, niet afgeleid door sociale conventies en gebazel, belonender dan enige ontmoeting in werkelijkheid (de reden dat een ontmoeting met een schrijver meestal teleurstellend is). pagina 182-183)

Terug naar Overzicht alle titels

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

De redactie behoudt zich het recht voor reacties te verwijderen