woensdag 14 november 2012

Een compliment


Annus horribilis
2010 was voor Oss een rampjaar. In juni van dat jaar werden massa-ontslagen aangekondigd bij het farmaciebedrijf Organon. Ruim twee jaar later is een deel van de aangekondigde plannen doorgevoerd, en anderzijds zodanig bijgesteld dat er een soort doorstart kon plaatsvinden. Met minder medewerkers. Natuurlijk, want daar ging het de mensen aan de top om.

Tijd voor een nieuwe lente
In datzelfde jaar hadden we als Bibliotheek besloten om het jaarthema voor het (toen nog komende) seizoen 2010-2011 Tijd voor een nieuwe lente te noemen. De achterliggende gedachte was dat we na enkele winterjaren behoefte zouden hebben aan een tijd waarin we met z'n allen weer vertrouwen in de toekomst zouden hebben. Een lentetijd waarin nieuwe plannen en elan zouden opbloeien. Die gedachte is - terugkijkend - verkeerd geweest. Niet het verlangen naar zo'n tijd, maar wel dat die lente zich spoedig zou aandienen. Feitelijk zitten we aan het eind van 2012 nog steeds in die winter. Een winter waarin - gek genoeg - wel veel 'oases' zijn te bespeuren. Het lentegevoel komt echter niet van de grote 'organen' die boven ons gesteld zijn. Integendeel, optimistische geluiden komen van onderaf. Individuen, instellingen en bedrijven die begrijpen dat er 'iets' moet veranderen en daarmee in hun omgeving gewoon beginnen. "We wachten niet op Den Haag, maar beginnen gewoon met ...".
De trendwactchers die zich één keer per jaar via de zogenaamde TrendRede manifesteren hadden daar in september 2011 het beeld voor van de Burger van Stavast. Die Burger is op dit blog/project de Lezer van Stavast geworden.

Rien T. Segers
Voor de reeks Tijd voor een nieuwe lente werden een zestal personen uitgenodigd. In dit verband dient toekomstpscyholoog Tom Kniesmeijer genoemd te worden. Die in 2009 een boek publiceerde over seizoenen die elkaar in de 'tijdgeest' als het ware opvolgen. Ook benaderden we in het voorjaar van 2010 hoogleraar bedrijfskunde Rien T. Segers. Verbonden aan de Universiteit van Groningen die zich vooral bezighoudt met Japan en het Verre Oosten. Hoe daar beleid gevoerd wordt om een land concurrerend te maken, houden.
Hij had in 2009 een soort pamflet geschreven (Nederland na de crisis) waarin hij de 'boven ons gestelden' voorhield hoe om te gaan met de crises (meervoud) waar we toen net in zaten.

Hij hield een wervend verhaal - die zondagmiddag in november 2010. Maar na de regeringsverklaring van de tweede ploeg van Marc Rutte kan niet de conclusie getrokken worden dat ze zijn aanbevelingen ter harte hebben genomen. Integendeel.
Nederland na de crisis : leiderschap in een nieuwe wereld is wel opgenomen op de leeslijst voor de Lezers van Stavast.

Een compliment
Rien T. Segers is een alleraardigste man die begaan is met de wereld. Toen het gedoe rondom Organon speelde heeft hij daarvan blijk gegeven in een interview in het Brabants Dagblad. Dat toen maandenlang nauwgezet de ontwikkelingen volgden.

In die tijd maakte hij via mail in juni 2010 de volgende opmerking over zijn aankomende lezing in Oss
Graag bevestig ik mijn komst op 21 november. Ook uw brief sprak me aan. Dit soort initiatieven zouden meer bibliotheken moeten nemen: een nieuwe vorm van genuanceerde democratie van onderaf, die bij de aanhoudende besluiteloosheid van bovenaf het - onderschatte - verschil kunnen maken in de komende jaren.
Een tweede compliment
Vandaag liet meneer Segers via mail weten dat hij 'ons' nog steeds volgt.Homepage Achtergrondartikelen

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

De redactie behoudt zich het recht voor reacties te verwijderen